Seriál o víně

Slovo úvodem

31. 12. 2016

Pro všechny milovníky vína z řad farmaceutů jsme připravili seriál o víně, zaměřený také na příznivý účinek na zdraví, který se dostavuje při jeho střídmé konzumaci. Autorem originálního seriálu o víně, jehož jednotlivé díly se budou pravidelně objevovat vždy po 14 dnech, je známý kardiolog prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

[caption id="attachment_2042" align="alignleft" width="212"]Prof. MUDr. Milan Šamánek Zdroj: FB stránky profesora Šamánka[/caption]

Tento přední český lékař, pediatr se specializací v oboru kardiologie, se stal se svými kolegy zakladatelem Dětského kardiocentra 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol a jeho prvním přednostou. Pracoviště se zaměřilo na operativu a léčbu vrozených srdečních vad u dětí, kterým jako jediné v republice poskytovalo komplexní péči. I díky profesoru Šamánkovi je česká dětská kardiologie na světové úrovni a může se chlubit celou řadou úspěchů. Tím hlavním je, že se v České republice podařilo minimalizovat úmrtí na vrozené srdeční vady.

O profesoru Šamánkovi je známo, že usilovně pátrá po klinických studiích a pracích, které dokumentují příznivé účinky alkoholu, zejména vína, na lidský organismus, především kardiovaskulární systém. Sám je nejen propagátorem vína, ale také jeho pravidelným konzumentem. S jeho laskavým svolením vznikl seriál, jenž účinky vína dokumentuje a čtenáře vzdělává a kultivuje ve znalostech vína. Jestliže je pravda, že víno podané rukou lékaře je lék, o vínu podaném rukou profesora Šamánka to platí dvojnásob.