Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce po nádorovém onemocnění v dětském věku – nejnovější poznatky o prevalenci | 26. 1. 2019

26. 1. 2019 | Problematika poruch erekce a sexuálního života obecně je u mužů, kteří v dětském věku prodělali nádorové onemocnění, opomíjené téma. Studie zveřejněná v časopise JAMA Oncology se tímto tématem zabývala a přináší například údaje o prevalenci erektilní dysfunkce. Popis...


Moderní léčba poruch erekce – co víme po dvaceti letech? | 11. 4. 2018

11. 4. 2018 | SOUHRN Autor shrnuje přednosti a nástrahy moderní farmakoterapie poruch erekce, zdůrazňuje postup komunikace o sexuálních problémech a představuje schéma léčby erektilní dysfunkce u tzv. komplikovaných případů – tj. u pacientů, kteří nereagují na základní léčbu...


Tadalafil – moderní léčba erektilní dysfunkce | 5. 2. 2018

5. 2. 2018 | Lékový profil přípravku Tadalafil Teva, tablety 20 mg Indikace: Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. K dosažení účinku tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Dlouhodobý účinek Užívá se minimálně 30 minut před plánovaným...


Mladší muže s erektilní dysfunkcí je nezbytné cíleně vyšetřit | 2. 2. 2018

2. 2. 2018 | Nemedicínské okolí se na lékaře se svými problémy obrací ve víře, že i v dnešní době znamená titul MUDr. Medicinae Universae Doctor, tudíž že i odborník vzdálené specializace (třeba oftalmolog či stomatolog) poradí například své inkontinentní příbuzné, co má...


Kvalitní sexuální život mohou už i u nás zajistit penilní implantáty

2. 2. 2018 | Penilní implantáty představují řešení pro muže, u nichž se neosvědčily běžné metody léčby pomocí léků či vakuových pump. Jako jediné zařízení u nás provádí implantace protéz do penisu a zajišťuje komplexní implantační péči pražské klinické centrum ISCARE. Celkově...


Moderní léčba poruch erekce

2. 2. 2018 | SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE Sexuální dysfunkce představují poruchy sexuální výkonnosti, které jsou charakterizovány nedostatečností jedné nebo několika fyziologických složek sexuálního chování. Přímo neohrožují život, ale výrazně ovlivňují kvalitu života a životní spokojenost...


Monoterapie tadalafilem v léčbě prostatických symptomů a erektilní dysfunkce | 2. 2. 2018

2. 2. 2018 | Současné možnosti medikamentózní léčby prostatických obtíží Počátkem 90. let minulého století se podstatně změnil přístup k léčbě pacientů s příznaky dolních močových cest způsobených zbytněním prostaty (LUTS/BPH – low urinary tract symptoms/ benign prostate...


Angiologickému sympoziu dominovala erektilní dysfunkce

2. 2. 2018 | Erektilní dysfunkce byla hlavním tématem 19. česko‑slovenského angiologického sympozia, které uspořádaly společně Česká a Slovenská angiologická společnost ve dnech 6.–7. června tohoto roku v Mikulově; kromě toho zde byla prezentována i volná sdělení a postery...


Aktuální trendy v terapii sexuálních dysfunkcí

2. 2. 2018 | Sexuální chování lidí a jejich partnerské vztahy jsou intimní záležitostí. Nedostatky, které se zde vyskytují, nebývá vždy snadné analyzovat a ovlivňovat. Protože sexuální dysfunkce jsou psychosomatickým jevem, význam psychoterapie a sexoterapie není pokroky...


Mladší muže s erektilní dysfunkcí je nezbytné cíleně vyšetřit | 10. 10. 2016

12. 10. 2016 | Tentokrát MUDr. Taťána Šrámková, CSc., z Urologické kliniky a Sexuologického ústavu 1. LK UK a VFN v Praze odpovídá v rubrice Medical Tribune, v níž zkušený specialista radí svým kolegům, na nejčastější dotazy týkající se erektilní dysfunkce. Nemedicínské...