Hypertenze

Volba antihypertenziva na míru nabývá na významu u seniorů | 19. 12. 2020

5. 2. 2021 | Arteriální hypertenze patří mezi vůbec nejčastější onemocnění a týká se demograficky velmi různorodé skupiny pacientů. Při tvorbě odborných doporučení tak nutně musí docházet k určitému zjednodušení, které nemusí odpovídat potřebám konkrétního nemocného. Kontroverzím...


Od telemonitoringu k digitální kardiologii třetího tisíciletí | 30. 9. 2020

6. 10. 2020 | Snad více než kdy jindy se v aktuální epidemiologické situaci ukazuje, jak důležité prvky v managementu diagnostiky a léčby zejména chronických pacientů představují digitalizace zdravotnictví a využití telemedicínských služeb. Jak se v kardiologii daří poskytovat...


Zobrazování v kardiologii – současné hity a budoucí trendy | 30. 9. 2020

6. 10. 2020 | Má magnetická rezonance srdce své pevné místo v doporučených postupech? Lze snížit dávku radiace při zachování kvality snímku? Jaké možnosti nabízí terapie řízená obrazem? A bude možné jednou využít potenciálu rozšířené reality také v intervenční kardiologii?...


Kdo je nejvíce ohrožen poruchou srdečního rytmu? | 14. 7. 2020

14. 7. 2020 | Odborníci nastiňují nejlepší způsob, jak identifikovat pacienty, u nichž je pravděpodobné, že se u nich vyvinou běžné a devastující poruchy srdečního rytmu. Data byla zveřejněna v EP Europace, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC), a prezentována...


Dětská obezita a hypertenze upozorňují na budoucí srdeční choroby | 9. 7. 2020

9. 7. 2020 | Velká německá studie provedená u dětí a adolescentů ukazuje souvislost mezi obezitou, vysokým krevním tlakem a pozdějším cévním poškozením. Výzkum byl prezentován v rámci EAPC Essentials 4 You, vědecké platformy Evropské kardiologické společnosti (ESC). O...


Leadless kardiostimulace překonává svůj hlavní limit | 22. 6. 2020

22. 6. 2020 | V roce 2012 došlo v Nemocnici Na Homolce k celosvětově prioritní implantaci „bezdrátového“ kardiostimulátoru – leadless cardiac pacemaker (LCP). Mezitím byly zavedeny desítky tisíc takových přístrojů, dá se tedy říci, že dnes již jde o rutinní léčbu. Až dosud...


Náhrdelník detekující abnormální srdeční rytmus | 9. 6. 2020

9. 6. 2020 | Vědecká platforma Evropské kardiologické společnosti (ESC) EHRA Essentials 4 You představila náhrdelník, který detekuje abnormální srdeční rytmus. „Nositelný EKG náhrdelník poskytuje novou a snadnou metodu detekce abnormálního srdečního rytmu zvaného fibrilace...


Hypertenze: praktický pohled na nová doporučení | 23. 3. 2020

30. 3. 2020 | Pouze polovina pacientů s hypertenzí dosahuje cílových hodnot krevního tlaku, přitom je doloženo, že nekontrolovaná hypertenze a další přítomné rizikové faktory roztáčejí spirálu vysokého kardiovaskulárního rizika. Na vině je nízká adherence pacientů, ale...


Jak se správně rozhodovat při léčbě hypertenze | 9. 3. 2020

11. 3. 2020 | Hypertenze patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, přesto v klinické praxi dochází k oddalování intenzifikace léčby a nedostatečnému využívání potenciálu kombinační terapie. Výsledkem je, že kompenzace krevního tlaku dosahuje...


Vaskulární věk jako nástroj zlepšení adherence | 20. 1. 2020

7. 2. 2020 | Úspěch primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění je závislý na spolupráci nemocného. Ten často není příliš motivován k dodržování režimových opatření a farmakoterapie, už jen proto, že subjektivně se může cítit dobře. Adherenci pacientů k...