Právní aktuality

Nevyjasněné otázky v oblasti výjimečných úhrad podle § 16 – blíží se řešení?

29. 1. 2020 | V této aktualitě se zblízka podíváme na novinky v oblasti tzv. výjimečných úhrad podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěnía o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění). Touto problematikou jsme...


Projednávání „emergentu“ v Poslanecké sněmovně přerušeno

16. 1. 2020 | V této aktualitě se budeme věnovat v současné době velmi diskutovanému tématu, a to připravované novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (zákon o léčivech), přezdívané jako „emergentní systém“. Jak již „populární“ název tohoto návrhu zákona napovídá, jedná...


Pacientský souhrn a elektronizace zdravotnictví – nutné zlo nebo rozumné ulehčení?

23. 12. 2019 | To že elektronizace světa probíhá závratným tempem je, pro někoho více, pro někoho méně, pozitivním faktem. Důležité je ale říci, že ani zdravotnictví se tomuto trendu nevyhýbá. Příkladem nám může být nově navrhovaná vyhláška Ministerstva zdravotnictví České...


Obrana proti disciplinárnímu opatření České lékárnické komory? Leckdy efektivní!

16. 12. 2019 | Kdo z nás se někdy nedopustil nějakého „disciplinárního“ prohřešku. Pověstnou „poznámku“ snad někdy dostal každý z nás. Sankce za disciplinární prohřešek od státem zřízené komory, jakožto orgánu profesní samosprávy, ale může mít leckdy mnohem fatálnější následky....


Novinky z oblasti ochranných dodatkových osvědčení léčiv

2. 12. 2019 | V tomto článku bychom Vás rádi informovali o nově účinném nařízení Evropské unie. Konkrétně se jedná o nařízení 2019/933, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky. Avšak než se pustíme do změn, které...


Zrušení rámcových smluv s lékaři, tragédie nebo planý poplach?

5. 11. 2019 | Vážení čtenáři, v posledních týdnech někteří z Vás jistě zaznamenali zprávu, že Ministerstvo zdravotnictví v čele s panem ministrem Adamem Vojtěchem předložilo návrh na novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která by významně zasáhla...


Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

15. 10. 2019 | Dnešním článkem bychom rádi navázali na sérii článků k novele zákona o léčivech ohledně lékového záznamu pacienta. Jedná se o volné pokračování, jelikož tentokrát bude článek na téma návrhu vyhláškyo předepisování humánních léčivých přípravků. V souvislosti...


Lékový záznam pacienta: velké finále

1. 10. 2019 | V úterý 26. září 2019 proběhlo v Poslanecké sněmovně hlasování o Senátem vrácené novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž předmětem je tzv. lékový záznam pacienta. Tato novela navazuje na elektronickou preskripci, zavedenou v ČR jednou z předchozích...


Zavedení systému eNeschopenek

19. 9. 2019 | V dnešním článku bychom Vám rádi přiblížili zavedení nového systému elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek, a to zejména z pohledu dopadu na lékaře. Tyto eNeschopenky by měly představovat, alespoň podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních...


Nová revize Mezinárodní klasifikace nemocí

2. 9. 2019 | Na sedmdesátém druhém Světovém zdravotnickém shromáždění (World Health Assembly) konaném ve dnech 20. – 28. května 2019 v Ženevě byla přijata jedenáctá revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-11). V platnost by schválená revize měla vstoupit...