Seriál o víně

17. Příčiny poklesu rizika kardiovaskulárních chorob po pití vína

31. 8. 2016 | Příznivý vliv pití malého množství alkoholu na lidské zdraví uznávají, kromě více než stovky ověřených publikací, také takové autority, jako jsou Světová zdravotnická organizace, Americká kardiologická společnost, Americký národní ústav proti nadměrnému pití,...


16. Dealkoholizované víno

1. 8. 2016 | Víme, že pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, jako je srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, hypertenze či diabetes mellitus, je mírné popíjení vína zdraví prospěšné. Rovněž víme, že zdraví prospěšné je pravidelné střídmé pití také pro osoby pokročilého...


15. Otázky a odpovědi při chutnání vína – pokračování

1. 8. 2016 | V tomto článku pokračujeme ve vyvracení různých mýtů spojených s pitím vína, které se objevovaly v otázkách na seminářích o víně, jichž jsme se zúčastnili. Mnohým z vás se budou některé otázky zdát primitivní, ale byly vysloveny nebo napsány, a proto se objevují...


14. Otázky a odpovědi při chutnání vína

26. 6. 2016 | Při seminářích o pití vína se vyskytovaly otázky, na které se článek snaží odpovědět. Týkaly se existence různých druhů vín a jejich zdravotního významu. Vedle výroby bílého, červeného a růžového vína jsou definována mešní a košer vína, různé druhy šumivých...


13. Mýty a fakta o víně

25. 6. 2016 | Po celou dobu, co píšeme a přednášíme o víně, narážíme na spoustu nejrůznějších otázek týkajících se původu vína, jeho pití nebo zdravotního významu. Otázky byly většinou míněny vážně, někdy byly spíše žertovné, někdy to byly pouze mýty nebo nepravdy. Vždycky...


12. Jaký alkohol je pro naše zdraví nejlepší

2. 6. 2016 | Již mnoho let probíhají výzkumy, které prokazují příznivý vliv konzumace alkoholických nápojů na celkovou a hlavně kardiovaskulární mortalitu, na níž mají největší podíl infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, hypertenze, diabetes mellitus a jeho srdeční komplikace....


11. Tolerance k alkoholu

2. 6. 2016 | Tolerance k alkoholu úzce souvisí s pocity, jimž po konzumaci alkoholu říkáme dobrá nálada, špička, opilost a návyk na alkohol s jeho finálním stadiem, které se nazývá chronický alkoholismus. Zvýšená tolerance může vyústit až do zvyšující se touhy po alkoholu....


10. Stáří a pití alkoholu

30. 4. 2016 | Střídmá konzumace alkoholu snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, zejména infarktu myokardu, a to až o 60 %, snižuje riziko onemocnění periferních tepen, riziko vzniku cévní mozkové příhody ischemického typu, riziko hypertenzní choroby a také výskyt diabetes...


9. Svatomartinské víno

29. 4. 2016 | Traduje se, že zvyk popíjení mladého vína na svátek Martina vznikl v Čechách již v 18. století za panování císaře Josefa II. (1780–1790). I když se v některých regionech tato tradice stále udržovala, v šedesátých letech 20. století se v mnoha zemích světa objevil...


8. Příchod vína do Čech a na Moravu

30. 3. 2016 | Stoupající zájem o vinařství a víno přinesly poznatky z poslední doby o příznivém působení malého množství vína na výskyt infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, hypertenze i diabetes mellitus a o prodloužení života i o lepší kondici a mentalitě ve stáří. Zájem...