Seriál o víně

7. Víno jako lék

30. 3. 2016 | Kdy lidé začali považovat víno za lék, nevíme. Jistě tomu tak bylo již v prehistorických dobách, o nichž však nemáme žádné písemné zprávy. O tom, jak bylo použito vína jako léku, svědčí dávná historka z Persie, dnešního Íránu. Tamější panovník Džamšíd, který...


6. Jednorázové pití („binge drinking“) je daleko nebezpečnější než častá střídmá konzumace alkoholu

25. 2. 2016 | O příznivém působení pití alkoholu, zejména vína, na rizikové faktory ischemické choroby srdeční, cévní mozkovou příhodu, hypertenzi a diabetes mellitus jsme již opakovaně referovali.1,2 V současné době se již nedá pochybovat o skutečnosti, že střídmá konzumace...


5. Alkohol a cévní mozkové příhody

25. 2. 2016 | Zmínky o působení alkoholu na mozek můžeme najít již v bibli, avšak první publikace o tom, že pití alkoholu může negativně ovlivnit mozkovou cirkulaci najdeme až v roce 1725, kdy J. Sedgewick v Londýně napsal, že požívání al­koholu, jmenovitě vína, whisky a...


4. Optimální spotřeba alkoholu v prevenci kardiovaskulárních onemocnění

2. 2. 2016 | Bylo jednoznačně prokázáno, že pití malého množství alkoholu je nepochybně zdraví prospěšné, neboť snižuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu, vzniku hypertenze, cévní mozkové příhody nebo výskytu diabetes mellitus a jeho kardiovaskulárních...


3. Střídmé pití alkoholu snižuje výskyt a kardiovaskulární komplikace diabetes mellitus 2. typu

2. 2. 2016 | Až do roku 1979 nebyl v zásadě žádný důvod pro to, aby lékaři pití alkoholu podporovali, přestože se sporadicky objevovaly zmínky o příznivém vlivu alkoholu např. při bolestech u srdce (poprvé William Heberden v roce 1786) nebo při vzniku aterosklerózy (R....


2. Dvě tváře alkoholu - Jeho příznivá tvář

12. 1. 2016 | Ukázalo se, že alkohol, až donedávna jednoznačně nepřítel a zhouba člověka, před kterým varovaly všechny zdravotnické organizace na světě a samozřejmě všichni lékaři, pomalu ukazuje také svoji příznivou tvář. Místo nepřítele se objevil jednoznačně příznivý...


1. Dvě tváře alkoholu - Odvrácená tvář

11. 1. 2016 | Výraz „alkohol“ je arabského původu. Pochází ze slova „al‑kahal“, což v překladu znamená „jemná substance“. Je to opravdu tak jemná substance?   Historie konzumace alkoholu Alkohol se pije zřejmě od počátků lidské historie. Zpočátku to byl alkohol, který...