Akreditované vzdělávací kurzy

Akreditované vzdělávací kurzy pro Vás připravuje KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Zavedená a stále se dynamicky rozvíjející advokátní kancelář založená 1. ledna 2006 sídlí v historickém centru Prahy. 

Většina partnerů advokátní kanceláře má více než desetileté profesní zkušenosti.    

název kurzu / autor / garant popis kredity

Právo pro farmaceuty I.

Autor: Libor Štajer

Právní předpisy v oblasti zdravotnictví
Každá osoba, která vykonává některé ze zdravotnických povolání, ať už se jedná o tradiční povolání lékaře, lékárníka či zdravotní sestry, nebo o některý z nově se etablujících oborů, by měla být dopodrobna seznámena se všemi právními předpisy, které se na její činnost vztahují.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty II.

Autor: Libor Štajer

Základní povinnosti při výkonu povolání farmaceuta s ohledem na platnou legislativu
Farmaceut je při své každodenní činnosti vázán řadou právních předpisů. Orientace v nich nemusí být zcela jednoduchá, a proto přinášíme jejich přehledné členění a vypíchnutí základních právních povinností z nich vyplývajících.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty III.

Autor: Libor Štajer

Soukromoprávní smlouvy při provozování odborné praxe

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty IV.

Autor: Libor Štajer

Kritické momenty zpracování osobních údajů dle GDPR při poskytování zdravotní péče
Respekt k soukromí a potřeba ochrany osobních údajů zejména pacientů nutně provází poskytovatele zdravotních služeb při jejich odborné činnosti takřka každý den. Tak jako právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost, má pacient také právo na respekt k soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2