Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Právní aktuality

Další krok k celkové elektronizaci zdravotnictví

2. 8. 2021

Pomyslnou „tečku“ za dílčími kroky současné vlády vycházejícími vstříc celkové elektronizaci zdravotnictví představuje nejen stejnojmenná mediálně známá aplikace, která se v posledních měsících stala vstupenkou na kulturní akce či do zahraničí, ale zejména finální schválení návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, který nyní čeká projednání v Senátu. Spolu s již fungujícím eReceptem a lékovým záznamem pacienta se tak vláda snaží dostát svému slibu modernizovat české zdravotnictví, což si na začátku volebního období stanovila za jeden ze svých cílů.

Ministerstvo zdravotnictví tímto dlouho očekávaným návrhem zákona, který představilo během loňského léta, pokládá pomyslný základní kámen, na němž má být komplexní elektronizace zdravotnictví postupně vystavěna. Novela v prvé řadě definuje základní infrastrukturu, standardy komunikace, pravidla sdílení či předávání zdravotnické dokumentace nebo ochrany dat. Jádro budou tvořit tři neveřejné zdravotnické registry, a to kmenový registr pacientů, registr poskytovatelů zdravotních služeb a registr zdravotnických pracovníků, přičemž do budoucna je též plánováno jejich vzájemné propojení. V praxi lze očekávat nejširší využití registru pacientů, jelikož údaje v něm vedené budou moci využívat kromě poskytovatelů a zdravotníků také např. zdravotní pojišťovny.

Na rozdíl od lékového záznamu pacienta však stát nehodlá vytvořit žádné centrální uložiště pacientských dat. Údaje pacientů naopak zůstanou uloženy přímo u lékařů nebo v nemocnicích jako doposud, nicméně nově budou sdíleny prostřednictvím šifrovaného komunikačního kanálu, tzv. Integrovaného datového rozhraní (IDR). V souladu s trendem rozšiřování práv pacientů a transparentnosti zdravotnictví budou mít pacienti možnost získat výpis svých údajů na každém kontaktním místě veřejné správy alias CzechPOINT. Současně ministerstvo nabídne k bezplatnému využití vlastní digitální nástroje, a to systémové certifikáty pro samotný přístup oprávněných osob k IDR, a dále dobrovolné osobní certifikáty pro ověření totožnosti zdravotníků.

Jednu z mnoha překážek elektronizace zdravotnictví představuje skutečnost, že jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb často používají různé IT systémy, které spolu špatně komunikují, což mnohdy vede k nedorozuměním nebo zdlouhavostem při poskytování zdravotní péče. Proto zákon ukládá poskytovatelům povinnost přesedlat na jednotný datový standard, a to nejpozději do 1. ledna 2026.

Do budoucna lze v oblasti eHealth očekávat např. zavedení elektronického očkovacího průkazu, jenž by fungoval na bázi systému eRecept. Až praxe však ukáže, zda se skutečně schválením zákona o elektronizaci zdravotnictví otevírá legislativně podložená cesta k široké digitalizaci zdravotnických agend, nebo zda představuje spíše slepou uličku.

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.