Právní aktuality

„ePoukaz“ na zdravotnické prostředky

16. 2. 2021

Ještě před rokem by takřka nikoho nenapadlo, jak moc se náš život převede do online sféry. Lidé namísto chození do kanceláře usedají k počítačům ve svých domovech, oblíbené pracovní meetingy nahradily online schůzky a celkově se náš život tak trochu obrátil vzhůru nohama. Dříve naprosto běžné záležitosti každodenního života se pro nás takřka ze dne na den staly nedosažitelnými, což platí i v oblasti poskytování zdravotních služeb, na kterou měla (a stále má) pandemie onemocnění COVID-19 zásadní vliv. Příchod pandemie výrazně přispěl k elektronizaci v mnoha oblastech našeho života, a není tomu jinak ani v oblasti zdravotnictví. Proces „elektronizace zdravotnictví“ již v České republice probíhá pozvolna několik let. 

Mezi nejvýznamnější novinky, s nimiž jsme byli v průběhu posledních let seznámeni, patří bezesporu eRecept či lékový záznam pacienta. K nim by se pak měla zanedlouho přidat i další „vymoženost“ v podobě elektronické verze poukazu na zdravotnické prostředky, kterou přináší nový zákon o zdravotnických prostředcích.  

Zdravotnické prostředky (pomůcky) předepisované lékařem, které si pacient vyzvedává v lékárně nebo ve výdejně zdravotnických prostředků a může je doma sám používat či aplikovat, byly až dosud poskytovány pouze na základě listinného poukazu. Nově však bude možné, aby lékař po dohodě s pacientem vystavil poukaz na zdravotnický prostředek i v podobě elektronické. Zde je však zároveň nutné zmínit, že stejně jako u prvních let fungování eReceptu nebude vystavení elektronické podoby poukazu povinné. Co se pak týče „technické“ stránky celé věci, v tuto chvíli je zavedení elektronického poukazu usnadněno existencí informačního systému eRecept, jehož součástí by nově mělo být právě i centrální úložiště elektronických poukazů. Pro zajímavost je pak také vhodné zmínit, jak se v praxi postupuje bez dosud platné právní úpravy nyní, v době pandemie, která některým pacientů značně ztěžuje přístup k tolik potřebným zdravotnickým prostředkům. Čeští lékaři si dokázali i v této nelehké situaci poradit a osvojili si praktiku v podobě skenování předmětných poukazů a jejich následného zasílání pacientům, pro něž by potenciální nákaza mohla představovat významné riziko. 

Přijetí nové právní úpravy, a tedy zavedení možnosti vystavování poukazů na zdravotnické prostředky v elektronické podobě, by tak mohlo jednak zlepšit dostupnost zdravotnických prostředků v této nelehké době, a současně by mohlo i do budoucna značně usnadnit život mnoha lidem, zejména pacientům s chronickými onemocněními. Je pravděpodobné, že na rozdíl od eReceptu, který byl zpočátku přijímán s velkými rozpaky a před zavedením povinné e-preskripce nebyl v praxi moc využíván, bude snad pomyslný „ePoukaz“ veřejností přijímán o něco lépe. Oproti eReceptu bude jeho využití zcela dobrovolné, tudíž nikdo nebude nucen jednat proti své vůli. Velkou výhodou je zde také to, že by mělo být možné pro jeho vystavení využít již zaběhnuté platformy, což by mohlo lékařům i lékárnám značně usnadnit přizpůsobení se nové právní úpravě. Naopak výdejny zdravotnických prostředků mají v tomto ohledu jednu velkou nevýhodu. 

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.