Právní poradna

Pacient s anglickým zdravotním pojištěním

10. 10. 2019

Dobrý den, prosím, jaký je správný postup? Český klient má jen anglické zdravotní pojištění (nemůže být pojištěn u dvou pojišťoven v EU), v ČR nesdělí lékaři, že má v ČR ukončeno zdravotní pojištění, lékař mu vystaví RP na úhradu původní pojišťovny, klient nic nesdělí ani vydávající lékárně, ta mu léky vydá na "pojišťovnu". ZP tyto recepty neuhradí, důvod - klient není v ČR pojištěn. Lékárna se spojí přímo s klientem, který uvede: "Já teď mám anglické pojištění , mám přiděleno NATIONAL INSURANCE NUMBER (NIN). Tak se obraťte na toto pojišťovací číslo. A dejte mi prosím vědět, jak to dopadlo, jestli se to takto vyřeší." Jak toto vyřešit a jak měl klient správně postupovat?    

Odpovídá Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.: 

Vaší jedinou možností je domáhat se uhrazení dané částky přímo po klientovi. Co se týče ideálního postupu klienta, je v první řadě třeba podotknout, že v daném případě došlo, podle našeho názoru, k pochybení jak ze strany pacienta (klienta), tak ze strany lékaře. Pacient byl povinen oznámit lékaři zánik svého pojištění v České republice, lékař byl pak povinen požadovat po pacientovi kartičku zdravotního pojištění a ověřit, jestli pojištění skutečně stále trvá. Jedinou možností je však vymáhat danou částku po pacientovi. Z Vaší pozice není možné se domáhat proplacení po pojišťovně ve Velké Británii. Česká republika nemá s Velkou Británií uzavřenou žádnou dvoustrannou smlouvu týkající se zdravotního pojištění. Pro pojištěnce v rámci EU a tedy i pro Vašeho klienta platí režim upravený legislativou EU, tj. pacientovi může být za splnění určitých podmínek proplacena léčba v zahraničí (a to bez nutnosti uzavření cestovního zdravotního pojištění), k tomuto proplacení však dochází v drtivé většině případů zpětně – tj. pacient je povinen si danou léčbu v zahraničí uhradit sám a poté je oprávněn „zpětně“ po své pojišťovně požadovat proplacení dané léčby, přičemž výše úhrady se bude vždy rovnat výši úhrady stanovené v jeho domovské zemi. K uplatnění vyplacení této částky u dané pojišťovny je však oprávněn pouze pacient, nikoli lékárna či poskytovatel zdravotních služeb. K přímé platbě mezi zdravotní pojišťovnou a „cizím“ členským státem dochází pouze v situacích, kdy pacient předem požádá svou pojišťovnu o souhlas ke zdravotnickému výkonu v jiném členském státě.“