Právní aktuality

Slibná budoucnost pro léčebné konopí?

13. 8. 2021

Slibná budoucnost pro léčebné konopí?

Na počátku června dali poslanci zelenou novele zákona o návykových látkách, od níž si její předkladatelé slibují, že povede ke zvýšení počtu pěstitelů konopí pro léčebné použití a s tím souvisejícímu zlepšení jeho dostupnosti pro české pacienty, a to jak z praktického pohledu, tak i z toho ekonomického. Novela by totiž měla přinést zavedení systému udílení licencí k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, díky čemuž má dojít k zapojení většího množství soukromých subjektů, kteří budou léčebné konopí pěstovat, následně distribuovat lékárnám a jiným distributorům, a eventuálně i vyvážet do zahraničí.

A jak vlastně funguje současný systém, který by měl být v případě úspěšného zakončení legislativního procesu předmětné novely nahrazen k 1. lednu 2022? V současně době může v rámci České republiky pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití pouze dodavatel vzešlý z výběrového řízení organizovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). SÚKL veškeré tímto dodavatelem vypěstované konopí vykupuje a následně dodává do lékáren. Tento systém však doprovází hned několik úskalí, přičemž tím nejzásadnějším je bezesporu vysoká cena léčebného konopí pro konečného spotřebitele. Nově by proto měly mít možnost pěstovat rostliny konopí pro léčebné účely i soukromé subjekty, a to na základě licencí udělovaných ze strany SÚKLu. Ten rovněž bude dohlížet na správnou výrobní praxi licencovaných pěstitelů a kontrolovat prodej léčebného konopí lékárnám. Další důležitou novinkou by měla být i zbrusu nová možnost exportu konopí pro léčebné použití do zahraničí, která by měla vést mimo jiné i ke zvýšení výroby a vzniku konkurence na trhu, od níž si stát slibuje hlavně pokles ceny výsledného léčiva. Kromě zjevných benefitů pro pacienty by měl nový systém vést i k jistým úsporám pro systém veřejného zdravotního pojištění, jelikož v současnosti je léčebné konopí pacientům z většinové části propláceno právě ze státní kasy.

Kromě výše popsaných změn týkajících se léčebného konopí si novela klade za cíl pokročit dále v oblasti elektronizace receptů a zavádí možnost předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek, které jsou v současné době předepisovány výhradně na listinný recept s modrým pruhem, i na recept elektronický. Za zmínku stojí i vznik centrální elektronické evidence očkování. Novela již úspěšně prošla Poslaneckou sněmovou, jíž byla následně vrácena ze Senátu s pozměňovacími návrhy týkajícími se maximálního množství povoleného obsahu tetrahydrokanabinolů v rostlinách konopí. Je tedy otázkou, zda poslanci stihnou legislativní proces úspěšně zakončit do blížících se voleb.

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.