Právní aktuality

Zásilkový výdej léčiv na předpis opět ve hře

30. 4. 2021

Zásilkový výdej léčiv na předpis opět ve hře

Osobní kontakt lékárníka a pacienta při výdeji léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis je léta fungujícím ověřeným modelem, který garantuje bezpečí poskytované lékárenské péče. Potenciální změnu této zavedené praxe však může představovat pozměňovací návrh, jehož cílem je umožnit zásilkový výdej Rx léčivých přípravků, a který je aktuálně projednáván na půdě Poslanecké sněmovny. Daný návrh reaguje (mimo jiné) i na události posledního roku spojené s pandemií onemocnění COVID‑19, a to zejména na negativní dopady pandemie na život starších a nemocných lidí, kteří byli v mnohých případech doslova „odříznuti“ od přísunu životně důležitých léků. Nejen z tohoto důvodu se v posledních několika měsících opět rozhořela debata o možném rozšíření zásilkového výdeje i na léčiva podléhající povinné preskripci. V současnosti si totiž spotřebitelé mohou na internetu vybírat pouze ze sortimentu volně prodejných léků, jejichž výdej není vázán na předpis či na věkovou hranici, a které neobsahují návykové látky. Předkladatelé argumentují, že nynější stav omezuje přístup hendikepovaných občanů či obyvatel odlehlejších lokalit k lékárenské péči. Dále návrh odůvodňují nutností distančních řešení a elektronizace zdravotnictví v kontextu zkušeností s pandemií a souvisejícím zájmem na ochraně veřejného zdraví.

Pokud se blíže podíváme na výše zmíněný pozměňovací návrh, zjistíme, že jedna ze základních zásad, která stanoví, že internetový prodej může podnikatel realizovat pouze jako určitou nadstavbu k provozování své kamenné lékárny, by měla i nadále zůstat zachována. Dále je nutno podotknout, že navrhovaná úprava počítá s určitými bezpečnostními opatřeními. Dodávání medikamentů si nelze představovat tak, že bude pacientovi do schránky vhozeno balení tabletek na předpis, s nimiž si nebude vědět rady. Zásilka s objednanými léčivy by měla být pacientovi vždy doručena do vlastních rukou, a to buď prostřednictvím poštovních služeb, či fyzickým předáním ze strany lékárníka. V případě neúspěšného doručení by lék musel být vrácen zpět do lékárny. Lékárník by měl být povinen k zásilce přiložit odborné informace a doporučení, a nabídnout pacientovi telefonické poradenství.

Návrh se stal okamžitě terčem vlny kritiky ze strany odborné veřejnosti, jež vyzdvihuje nejen nezastupitelnou roli osobní konzultace s pacientem, ale i klíčovou úlohu menších lékáren v regionech. Právě na tato zařízení by totiž připravovaná právní úprava mohla mít mnohdy i likvidační dopady, jelikož provozování e-shopů je zpravidla výhodnější pro větší společnosti s rozsáhlou sítí provozoven. V neposlední řadě je často zmiňováno riziko toho, že by v důsledku rozvolnění pravidel potenciálně mohlo dojít k manipulaci s léky nekvalifikovanými osobami bez dohledu farmaceuta.

Ačkoliv byly v reakci na zmíněnou kritiku v průběhu legislativního procesu provedeny dílčí úpravy návrhu, je v tuto chvíli obtížné určit pravděpodobnost jeho schválení. Obdobná úprava, jež byla na stole v červnu 2019, se v Poslanecké sněmovně s úspěchem nesetkala. Pozice aktuálního návrhu, jehož autorem není nikdo jiný než bývalý ministr Vojtěch, však může být o poznání silnější, a to nejen z toho důvodu, že v posledním roce zaznamenala popularita e-shopů exponenciální nárůst a nebylo by překvapením, pokud by se tato tendence promítla též do oblasti léčivých přípravků.

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.