Edukace

E-learning připravený společností TEVA vám umožní získat body do kontinuálního vzdělávání. Každý z kurzů, jejichž seznam vidíte níže, je Českou lékárnickou komorou akreditován. Kurzy obsahují vždy jednu odborníkem garantovanou přednášku zpracovanou formou prezentace a interaktivní vědomostní test. Vyhodnocení testu probíhá on-line. Pokud jej úspěšně absolvujete, můžete si okamžitě stáhnout a vytisknout certifikát o absolvování kurzu. Zprávu o zisku kreditních bodů odešleme České lékárnické komoře. Seznamte se s podrobnými pravidly elektronického vzdělávání webu TEVApoint.

Celoživotní vzdělávání farmaceutů probíhá v jednotných tříletých cyklech. V tomto období musí účastník celoživotního vzdělávání získat minimálně stanovený počet bodů, z toho alespoň 20 % bodů z akcí pořádaných, garantovaných nebo uznaných ČLnK. Minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. Vstoupí-li člen do cyklu celoživotního vzdělávání v jeho průběhu a do ukončení cyklu zbývají více než 3 měsíce, musí získat alikvotní počet stanovených bodů. Obdobně to platí v případě mateřské a rodičovské dovolené. Více v Řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory.

Dostupné vzdělávací programy Výuková videa první pomoci Odborná literatura Škola tejpování
název videa/autor náhled/popis

Dušení cizím tělesem

Heimlichův hmat 

Mnoho lidí se domnívá, že u osoby, která se dusí cizím tělesem, je život zachraňujícím výkonem Heimlichův hmat. Toto video připomene, jak se hmat správně provádí, jak funguje, jeho rizika a indikace dle aktuálních resuscitačních doporučení. Je však třeba zmínit, že provedení Heimlichova hmatu je vyhrazeno pouze pro kritickou formu obstrukci dýchacích cest. Pokud je postižená osoba schopna artikulace a komunikace, postupujeme, jak ostatně můžete vidět ve videu, méně razantním způsobem.  

Toto video připomene, jak se hmat správně provádí, jak funguje, jeho rizika a indikace dle aktuálních resuscitačních doporučení. Je však třeba zmínit, že provedení Heimlichova hmatu je vyhrazeno pouze pro kritickou formu obstrukci dýchacích cest. Pokud je postižená osoba schopna artikulace a komunikace, postupujeme, jak ostatně můžete vidět ve videu, méně razantním způsobem.

10 mýtů kardiopulmonální resuscitace

MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., se specializuje na lektorskou činnost v oblasti poskytování neodkladné péče a praktické výuky kardiopulmonální resuscitace. 

Video, které vzniklo sestřihem hodinové přednášky MUDr. Jiřího Pokorného, Ph.D., shrnuje nejčastější chyby, kterých se zachránci při provádění kardipulmonální resuscitace dopouštějí.

Video kardiopulmonální resuscitace