Deprese

Experimentální léčba deprese psilocybinem

6. 10. 2020 | Česká republika patří k hrstce zemí, kde probíhá vědecký výzkum psilocybinu na zdravých dobrovolnících. Nyní navíc vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) získali jako první v Evropě zelenou pro zcela unikátní výzkum, kterým je srovnání antidepresivního...


Pandemie a duševní zdraví: strmý nárůst v prodeji antipsychotik

30. 7. 2020 | Nová studie porovnává prodeje léků v období pandemie a před ní. A přináší překvapivá zjištění.  Dopad pandemie COVID-19 na dušení zdraví je zcela nesporný, a proto musí být intenzivně studován. Dostupný výzkum je však většinou založen na populačních nebo internetových...


První úspěchy Reformy péče o duševní zdraví: CDZ a psychiatrické sestry

14. 2. 2020 | I když strategie Reformy péče o duševní zdraví byla schválena již před více než sedmi lety, její reálná implementace začala o několik let později, první zásadní změny začínají být viditelné především v posledních dvou letech. O aktuálním stavu reformy diskutovali...


Farmakologie duše ve světle moderních technologií

14. 2. 2020 | Letošní 62. česko‑slovenská psychofarmakologická konference, která se konala od 15. do 19. ledna tradičně v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník, nabídla přítomným nespočet témat od nejnovějších poznatků z oblasti neurověd až po výsledky klinických pozorování....


Úspěch reformy závisí i na dalších resortech

10. 2. 2020 | I když první viditelné úspěchy reformy české psychiatrie jsou již zřejmé, stále zůstává mnoho toho, co je třeba udělat a zlepšit, zejména ve spolupráci s jinými resorty. Na aktuální situaci v oblasti reformy jsme se zeptali jednoho z jejích odborných garantů,...


Co přinese letošní rok pro reformu psychiatrie?

22. 2. 2017 | Nejen o psychofarmakologii a novinkách v léčbě duševních chorob, ale i o reformě české psychiatrie se diskutovalo na 59. česko‑slovenské psychofarmakologické konferenci, která se konala od 4. do 8. ledna tradičně v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník....


Současný stav primární prevence duševních poruch je v ČR nedostatečný

22. 2. 2017 | V České republice navštíví každoročně na 600 000 pacientů psychiatrické ambulance a jejich počet stále roste. Minimálně stejné množství lidí přijde se svými duševními problémy k praktickému lékaři a dalším odborníkům. Z těchto důvodů je primární prevence duševních...


Kouření a deprese

22. 2. 2017 | Kouření zvyšuje riziko deprese a naopak zanechání kouření ji zmírní. Potvrdily to studie, v nichž bylo zapojeno ve 140 centrech šestnácti zemí celkem osm tisíc kuřáků, z nich polovina s psychickým onemocněním. Hospitalizovaným s těžkou depresí ale radí lékaři...


Stojíme už 170 let na straně duševně nemocných

22. 2. 2017 | Hned dvě kulatá výročí letos oslavuje Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Prvním je 170 let provozu v areálu Ke Karlovu, druhým pak 130 let od chvíle, kdy se začala psychiatrie na Univerzitě Karlově vyučovat jako obor. Klinika je dnes největším zařízením...


Léčba deprese - přehled antidepresiv

3. 2. 2016 | TCA – TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA Patří sem klasická antidepresiva, jako je imipramin, amitriptylin, dosulepin, nortriptylin, clomipramin a další. Je s nimi dlouhodobá zkušenost již bezmála 50 let. Jsou to vlastně první léky, které prokázaly svou účinnost při...