Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce po nádorovém onemocnění v dětském věku – nejnovější poznatky o prevalenci

26. 1. 2019 | Problematika poruch erekce a sexuálního života obecně je u mužů, kteří v dětském věku prodělali nádorové onemocnění, opomíjené téma.  Studie zveřejněná v časopise JAMA Oncology se tímto tématem zabývala a přináší například údaje o prevalenci erektilní dysfunkce. ...


Moderní léčba poruch erekce – co víme po dvaceti letech?

11. 4. 2018 | SOUHRN Autor shrnuje přednosti a nástrahy moderní farmakoterapie poruch erekce, zdůrazňuje postup komunikace o sexuálních problémech a představuje schéma léčby erektilní dysfunkce u tzv. komplikovaných případů – tj. u pacientů, kteří nereagují na základní léčbu...


Tadalafil – moderní léčba erektilní dysfunkce

5. 2. 2018 | Lékový profil přípravku Tadalafil Teva, tablety 20 mg Indikace: Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. K dosažení účinku tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění.  Dlouhodobý účinek  Užívá se minimálně 30 minut před plánovaným...


Kvalitní sexuální život mohou už i u nás zajistit penilní implantáty

2. 2. 2018 | Penilní implantáty představují řešení pro muže, u nichž se neosvědčily běžné metody léčby pomocí léků či vakuových pump. Jako jediné zařízení u nás provádí implantace protéz do penisu a zajišťuje komplexní implantační péči pražské klinické centrum ISCARE. Celkově...


Moderní léčba poruch erekce

2. 2. 2018 | SOUHRN Článek shrnuje nové možnosti léčby poruch erekce a ejakulace Klíčová slova: erekce / předčasná ejakulace / léčba / avanafil / dapoxetin SUMMARY The article summarizes new treatment options of erectile dysfunction and ejaculation. Key words: erection...


Monoterapie tadalafilem v léčbě prostatických symptomů a erektilní dysfunkce

2. 2. 2018 | Současné možnosti medikamentózní léčby prostatických obtíží  Počátkem 90. let minulého století se podstatně změnil přístup k léčbě pacientů s příznaky dolních močových cest způsobených zbytněním prostaty (LUTS/BPH – low urinary tract symptoms/ benign prostate...


Angiologickému sympoziu dominovala erektilní dysfunkce

2. 2. 2018 | Erektilní dysfunkce byla hlavním tématem 19. česko‑slovenského angiologického sympozia, které uspořádaly společně Česká a Slovenská angiologická společnost ve dnech 6.–7. června tohoto roku v Mikulově; kromě toho zde byla prezentována i volná sdělení a postery...


Aktuální trendy v terapii sexuálních dysfunkcí

2. 2. 2018 | Sexuální chování lidí a jejich partnerské vztahy jsou intimní záležitostí. Nedostatky, které se zde vyskytují, nebývá vždy snadné analyzovat a ovlivňovat. Protože sexuální dysfunkce jsou psychosomatickým jevem, význam psychoterapie a sexoterapie není pokroky...


Mladší muže s erektilní dysfunkcí je nezbytné cíleně vyšetřit

12. 10. 2016 | Tentokrát MUDr. Taťána Šrámková, CSc., z Urologické kliniky a Sexuologického ústavu 1. LK UK a VFN v Praze odpovídá v rubrice Medical Tribune, v níž zkušený specialista radí svým kolegům, na nejčastější dotazy týkající se erektilní dysfunkce. Nemedicínské okolí...