Hypercholesterolémie

Snižování LDL‑C jako důležitý faktor v boji s aterosklerózou

6. 10. 2020 | V rámci pravidelného vzdělávacího cyklu seminářů Interna informans zazněla 1. září i přednáška zaměřená na léčbu dyslipidémie, zejména na snižování LDL cholesterolu pomocí biologické léčby. Právě inhibitory PCSK9 by mohly dokázat snížit LDL‑C na hodnoty blízké...


Familiární hypercholesterolémie je stále málo diagnostikována a léčena

14. 10. 2019 | Jedná se přitom o vůbec nejčastější vrozené metabolické onemocnění. Na světě se dítě s familiární hypercholesterolémií (FH) narodí každou minutu, v Česku každý den. Neléčená FH znamená vysoké riziko úmrtí na infarkt myokardu v mladém věku – 25 procent mužů...


Kdo nejvíce profituje z léčby inhibitory PCSK9?

25. 9. 2018 | Nástup inhibitorů PCSK9 je asi největší změnou ve farmakoterapii kardiovaskulárních chorob v poslední dekádě. Navíc jde o posun s obrovským přesahem do prevence. Ve většině vyspělých zemí jsou tyto léky již hrazeny a od letošního června to platí i pro Českou...


Kombinovaná léčba. Další možnost, jak snížit hodnoty LDL cholesterolu

3. 10. 2017 | Kardiovaskulární onemocnění mají stále smutné prvenství v celosvětové úmrtnosti. Přitom hlavní rizikový faktor – LDL cholesterol – je dnes již možno snížit množstvím přípravků. Pro pacienty, pro něž je léčba statiny neúčinná, je vedle finančně náročných inhibitorů...


Čím nižší koncentrace LDL cholesterolu, tím lépe, potvrdily studie s PCSK9 inhibitorem

3. 10. 2017 | Studie FOURIER a GLAGOV zaměřené na účinnost a bezpečnost inhibitorů PCSK9 prezentované na srpnovém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) v Barceloně potvrdily bezpečnost snižování koncentrace LDL cholesterolu (LDL‑C). A to i pod v současnosti doporučované...


Na trh přichází nová fixní kombinace, která v léčbě dyslipidémií dává smysl

23. 2. 2017 | Po fixní kombinaci ezetimibu se simvastatinem přichází na trh pod názvem Zoletorv fixní kombinace ezetimibu a atorvastatinu. V jedné tabletě je tak spojen nejpředepisovanější statin s dalším účinným hypolipidemikem. Co lze od tohoto přípravku očekávat, bylo...


Alirocumab, lidská monoklonální protilátka v biologické léčbě dyslipidémií

22. 2. 2017 | Léčba dyslipidémií včetně hypercholesterolémie je nedílnou součástí snižování vysokého a velmi vysokého celkového kardiovaskulárního rizika jak v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO), tak i v jejich primární prevenci. Primárním cílem je vždy...


Díky inhibici PCSK9 ustupují plaky ve věnčitých tepnách

22. 2. 2017 | Jedním ze stěžejních témat současné kardiologie je nástup nové lékové skupiny – PCSK9 inhibitorů. Tyto nové léky redukují LDL cholesterol o 50 až 70 procent napříč studiemi, a to u nemocných, u nichž již došlo k optimalizaci dosavadní hypolipidemické léčby...


Praktický průvodce léčbou dyslipidémie v ordinaci praktického lékaře

22. 2. 2017 | Do programu XXXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP konané začátkem listopadu v Karlových Varech přispělo novými informacemi i odborné sympozium společnosti Amgen zabývající se poruchami metabolismu lipidů a jejich řešením ve všeobecné...


Ještě jednou pár slov ke studii VATARO

22. 2. 2017 | Dnes asi nikdo nepopírá nezbytnost provedení a zveřejnění výsledků kontrolovaných klinických studií (se všemi vstupními kritérii, kontraindikacemi zařazení nemocného), které jsou samozřejmě velmi významnou součástí medicíny založené na důkazech. Na druhé straně...