Hypertenze

Na co se v prevenci srdečního selhání nepomýšlí

26. 7. 2021 | Rizikovými faktory v prevenci srdečního selhání (SS), o nichž se mluví méně často, se věnovali odborníci v přednáškovém bloku Prevence SS: role rizikových faktorů letošního virtuálního kongresu Asociace srdečního selhání ESC. Diskutovaná témata zahrnovala například...


Nová doporučení: rychlejší léčba srdečního selhání

2. 7. 2021 | Od letošního roku se bude v Evropě terapie srdečního selhání ubírat po nové cestě, postavené na novém terapeutickém schématu. Výsledkem má být bezprecedentní zkrácení doby, za kterou se pacient dočká intenzivní léčby, a tak i prodloužení života a zlepšení jeho...


Hypertenze v těhotenství zvyšuje riziko CMP u potomků

15. 6. 2021 | Studie zahrnující 5,8 milionu dětí zjistila vyšší výskyt cévní mozkové příhody (CMP) o čtyři desetiletí později u těch, jejichž matka měla během těhotenství vysoký krevní tlak nebo preeklampsii. Výzkum byl prezentován na květnové online konferenci ESC Heart...


Prevence a léčba vysokého krevního tlaku cvičením

14. 5. 2021 | První personalizovaná doporučení o nejúčinnějším cvičení ke snížení krevního tlaku byla koncem března zveřejněna v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology. Konsensuální dokument ESC doporučuje konkrétní aktivity...


V hlavní roli hypertenze - Statiny a krevní tlak

26. 4. 2021 | V rámci letošního XIX. sympozia arteriální hypertenze zazněla i přednáška prof. MUDr. Renaty Cífkové, CSc., z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN a II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze zaměřená na vzájemný vztah statinů a krevního tlaku.  Statiny...


Volba antihypertenziva na míru nabývá na významu u seniorů

5. 2. 2021 | Arteriální hypertenze patří mezi vůbec nejčastější onemocnění a týká se demograficky velmi různorodé skupiny pacientů. Při tvorbě odborných doporučení tak nutně musí docházet k určitému zjednodušení, které nemusí odpovídat potřebám konkrétního nemocného. Kontroverzím...


Od telemonitoringu k digitální kardiologii třetího tisíciletí

6. 10. 2020 | Snad více než kdy jindy se v aktuální epidemiologické situaci ukazuje, jak důležité prvky v managementu diagnostiky a léčby zejména chronických pacientů představují digitalizace zdravotnictví a využití telemedicínských služeb. Jak se v kardiologii daří poskytovat...


Zobrazování v kardiologii – současné hity a budoucí trendy

6. 10. 2020 | Má magnetická rezonance srdce své pevné místo v doporučených postupech? Lze snížit dávku radiace při zachování kvality snímku? Jaké možnosti nabízí terapie řízená obrazem? A bude možné jednou využít potenciálu rozšířené reality také v intervenční kardiologii?...


Kdo je nejvíce ohrožen poruchou srdečního rytmu?

14. 7. 2020 | Odborníci nastiňují nejlepší způsob, jak identifikovat pacienty, u nichž je pravděpodobné, že se u nich vyvinou běžné a devastující poruchy srdečního rytmu. Data byla zveřejněna v EP Europace, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC), a prezentována...


Dětská obezita a hypertenze upozorňují na budoucí srdeční choroby

9. 7. 2020 | Velká německá studie provedená u dětí a adolescentů ukazuje souvislost mezi obezitou, vysokým krevním tlakem a pozdějším cévním poškozením. Výzkum byl prezentován v rámci EAPC Essentials 4 You, vědecké platformy Evropské kardiologické společnosti (ESC). O souvislosti...