Hypertenze

Prevence a léčba vysokého krevního tlaku cvičením

14. 5. 2021 | První personalizovaná doporučení o nejúčinnějším cvičení ke snížení krevního tlaku byla koncem března zveřejněna v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology. Konsensuální dokument ESC doporučuje konkrétní aktivity...


V hlavní roli hypertenze - Statiny a krevní tla

26. 4. 2021 | V rámci letošního XIX. sympozia arteriální hypertenze zazněla i přednáška prof. MUDr. Renaty Cífkové, CSc., z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN a II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze zaměřená na vzájemný vztah statinů a krevního tlaku.  Statiny...


Volba antihypertenziva na míru nabývá na významu u seniorů

5. 2. 2021 | Arteriální hypertenze patří mezi vůbec nejčastější onemocnění a týká se demograficky velmi různorodé skupiny pacientů. Při tvorbě odborných doporučení tak nutně musí docházet k určitému zjednodušení, které nemusí odpovídat potřebám konkrétního nemocného. Kontroverzím...


Od telemonitoringu k digitální kardiologii třetího tisíciletí

6. 10. 2020 | Snad více než kdy jindy se v aktuální epidemiologické situaci ukazuje, jak důležité prvky v managementu diagnostiky a léčby zejména chronických pacientů představují digitalizace zdravotnictví a využití telemedicínských služeb. Jak se v kardiologii daří poskytovat...


Zobrazování v kardiologii – současné hity a budoucí trendy

6. 10. 2020 | Má magnetická rezonance srdce své pevné místo v doporučených postupech? Lze snížit dávku radiace při zachování kvality snímku? Jaké možnosti nabízí terapie řízená obrazem? A bude možné jednou využít potenciálu rozšířené reality také v intervenční kardiologii?...


Kdo je nejvíce ohrožen poruchou srdečního rytmu?

14. 7. 2020 | Odborníci nastiňují nejlepší způsob, jak identifikovat pacienty, u nichž je pravděpodobné, že se u nich vyvinou běžné a devastující poruchy srdečního rytmu. Data byla zveřejněna v EP Europace, časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC), a prezentována...


Dětská obezita a hypertenze upozorňují na budoucí srdeční choroby

9. 7. 2020 | Velká německá studie provedená u dětí a adolescentů ukazuje souvislost mezi obezitou, vysokým krevním tlakem a pozdějším cévním poškozením. Výzkum byl prezentován v rámci EAPC Essentials 4 You, vědecké platformy Evropské kardiologické společnosti (ESC). O souvislosti...


Leadless kardiostimulace překonává svůj hlavní limit

22. 6. 2020 | V roce 2012 došlo v Nemocnici Na Homolce k celosvětově prioritní implantaci „bezdrátového“ kardiostimulátoru – leadless cardiac pacemaker (LCP). Mezitím byly zavedeny desítky tisíc takových přístrojů, dá se tedy říci, že dnes již jde o rutinní léčbu. Až dosud...


Náhrdelník detekující abnormální srdeční rytmus

9. 6. 2020 | Vědecká platforma Evropské kardiologické společnosti (ESC) EHRA Essentials 4 You představila náhrdelník, který detekuje abnormální srdeční rytmus. „Nositelný EKG náhrdelník poskytuje novou a snadnou metodu detekce abnormálního srdečního rytmu zvaného fibrilace...


Hypertenze: praktický pohled na nová doporučení

30. 3. 2020 | Pouze polovina pacientů s hypertenzí dosahuje cílových hodnot krevního tlaku, přitom je doloženo, že nekontrolovaná hypertenze a další přítomné rizikové faktory roztáčejí spirálu vysokého kardiovaskulárního rizika. Na vině je nízká adherence pacientů, ale i...