Upozornění před užitím dokumentů

Veškeré dokumenty mají sloužit pouze jako obecně formulovaný základní orientační vzor, který je vždy třeba podrobně projít a následně jej upravit a přizpůsobit aktuální konkrétní situaci. Před úpravou vzoru je třeba zjistit, zda jsou splněny podmínky pro jeho užití v praxi. Úpravy vzorů by měly být prováděny k tomu kvalifikovanou osobou, tj. ideálně osobou s odpovídajícím právním vzděláním.

Užitím těchto vzorů výslovně potvrzujete, že jste byl/byla s výše uvedenými informacemi seznámen/seznámena a že v případě nesprávného užití daných dokumentů, resp. v případě, že dojde ke vzniku újmy v souvislosti s neodbornou úpravou a následným užitím těchto dokumentů, je vyloučena jakákoli povinnost náhrady takto způsobené újmy ze strany zpracovatele daných dokumentů a rovněž provozovatele webových stránek Kapitoly online.

Návod na doplnění a úpravy vzorových pracovněprávních dokumentů

Dokumenty obsahují žlutě vyznačená pole, do nichž je třeba dle kontextu doplnit příslušné informace (např. údaje zaměstnavatele a zaměstnance atd.). Dokumenty dále obsahují šedě vyznačená textová pole, která vždy vymezují více možných variant a v rámci úpravy dokumentu je tedy třeba vybrat pouze jednu z nich. 

náhled název stahování
docx
Vzorová pracovní smlouva stáhnout
docx
Vzorová dohoda o provedení práce stáhnout
Vzorová dohoda o pracovní činnosti stáhnout
docx
Vzorová výpověď z pracovního poměru stáhnout
docx
Vzorové oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru stáhnout
docx
Vzorová dohoda o ukončení pracovního poměru stáhnout
docx
Vzorová dohoda o ukončení dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti stáhnout
docx
Vzorová výpověď dohody o provedení práce / dohody o pracovní činnosti stáhnout
Základní informace k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele stáhnout