Právní aktuality

Blížíme se k zakotvení eutanazie do českého právního řádu?

31. 7. 2020 | V této aktualitě se budeme věnovat velice aktuálnímu tématu, a to novému návrhu zákona, který by měl do českého právního řádu zakotvit rozhodování o dobrovolné smrti. Pod daným návrhem zákona jsou sice podepsáni poslanci z vládního hnutí ANO a také opozičních...


Léky na předpis pro lékárníky zdarma…?

22. 7. 2020 | V rámci této aktuality bychom Vám rádi představili nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) týkající se distribuce léčivých přípravků farmaceutům. Tomuto rozhodnutí se totiž rozhodně vyplatí věnovat nemalou pozornost, a to hned z několika důvodů....


Antivirus C pro zaměstnavatele a kompenzace pro nemocnice aneb zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v praxi

10. 7. 2020 | Následky pandemie COVID-19 jsou bohužel patrné ve všech pracovních odvětvích a ani zdravotnická zařízení a zdravotničtí odborníci nejsou v určitých případech výjimkou. Řada zaměstnavatelů byla na dlouhé týdny či měsíce prakticky „vyřazena z provozu“. Naopak,...


Počítání dovolené, sdílené pracovní místo a další novinky z oblasti pracovního práva

15. 6. 2020 | Znalost pracovněprávních předpisů bude v „době pokoronavirové“ jistě užitečnější než kdy dříve, a to zejména s ohledem na dopady mimořádných opatření na chod některých společností, resp. zaměstnavatelů. I proto považujeme za vhodné upozornit na to, že ve vrcholném...


COVID-19 jako nemoc z povolání

5. 6. 2020 | Pandemie COVID-19 a s ní spojená vládní mimořádná opatření značně zasáhla do pracovního režimu mnoha zaměstnanců – někteří nemohli pracovat vůbec, jiní se ze svých míst v kancelářích přesunuli do režimu „home office“. U některých povolání však takový režim...


Odklad účinnosti nařízení o zdravotnických prostředcích

22. 5. 2020 | V dnešním článku bychom Vás rádi informovali o novinkách v oblasti nadcházející nové úpravy zdravotnických prostředků. Jak jsme Vás již informovali v jednom z dřívějších článků, od května 2020 mělo začít platit nové evropské nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických...


Nástup ostrého provozu Lékového záznamu pacienta

15. 5. 2020 | S blížícím se 1. červnem 2020 bychom Vám rádi připomněli, že pomalu končí šestiměsíční přechodné období, po němž dojde ke spuštění úplného sdílení lékového záznamu pacienta se zdravotníky. O novele zákona o léčivech, která zavadí lékový záznam pacienta jsme...


Program podpory zaměstnanosti Antivirus

23. 4. 2020 | V tomto článku bychom Vám chtěli přiblížit vládní Program podpory zaměstnanosti Antivirus (dále jen Antivirus).  Ačkoliv má i tento program ve svém názvu slovo virus, na rozdíl od COVID-19 nepřináší Antivirus nic zlého (snad krom administrativy). Jaký je účel...


Zdravotnické prostředky a jejich nová právní úprava

30. 3. 2020 | V dnešním článku bychom Vás chtěli informovat o vládou schválených návrzích nového zákona o zdravotnických prostředcích a novely stávajícího zákona o zdravotnických prostředcích, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví, a to jako reakci na přijetí dvou...


Výjimečná úhrada léčivého přípravku v rozhodovací praxi soudů

20. 3. 2020 | V tomto rozboru zajímavého případu se budeme věnovat rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) sp. zn. 5 Ads 28/2018 ze dne 29. listopadu 2019, ve kterém NSS zamítl kasační stížnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen „VZP“) ohledně rozhodnutí...