Právní aktuality

Ministerstvo k jednotkovým cenám počtvrté

18. 3. 2019 | V tomto článku se budeme věnovat velmi aktuálnímu tématu, a to Metodice Ministerstva zdravotnictví s názvem „Zásady nakládání s informacemi při uzavírání smluv a vystavování objednávek vybranými přímo řízenými organizacemi Ministerstva zdravotnictví v oblasti...


Nepřípustné průtahy v řízení o mimořádné úhradě

21. 2. 2019 | V tomto článku se budeme věnovat nálezu Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 3892/18, ze dne 29. ledna 2019. V daném případě se na Ústavní soud obrátila stěžovatelka, která se po Veřejné zdravotní pojišťovně České republiky (VZP) téměř dva a půl roku neúspěšně domáhala...


Novela k ochranným prvkům vyhlášena ve Sbírce zákonů

15. 2. 2019 | V této aktualitě bychom Vás rádi informovali o tom, že novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech úspěšně prošla celým legislativním procesem a 15. února byl po dlouhém očekávání zveřejněna ve Sbírce zákonů. Tomuto vyhlášení předcházelo úspěšné přijetí v rámci...


Úhrady zdravotnických prostředků

31. 1. 2019 | V jednom z minulých článků jsme Vás informovali o chystané změně pravidel úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. S ohledem k tomu, že legislativní proces již byl ukončen a nová právní úprava od nového roku již dokonce nabyla i účinnosti, rádi bychom Vás...


Protipadělková opatření u léčivých přípravků – start 9. 2. 2019!

29. 1. 2019 | O novele zákona o léčivech provádějící evropské předpisy v oblasti protipadělkových opatření jsme Vás informovali v právních aktualitách na tomto místě. Jelikož se již kvapnými kroky blíží start celého systému, je třeba se ptát, zda a jak vůbec je systém připraven...


Novela zákoníku práce úspěšně prošla připomínkovým řízením

16. 1. 2019 | V legislativním procesu se aktuálně nachází návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Materiál úspěšně prošel připomínkovým řízením a nyní je očekáváno jeho zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny....


Memorandum o spolupráci

20. 12. 2018 | V listopadu roku 2018 bylo mezi Ministerstvem zdravotnictví, prostřednictvím ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uzavřeno Memorandum o spolupráci. Podpis tohoto memoranda je vyústěním dopisů pana...


GDPR a zdravotnictví v praxi – otázky a odpovědi

12. 12. 2018 | Uplynulo již více než půl roku od chvíle, kdy vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V tomto článku se budeme věnovat zejména...


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

16. 11. 2018 | Před necelými dvěma měsíci, konkrétně 9. října 2018, byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví, autor této vyhlášky, tak využilo možnosti, kterou mu poskytuje § 37 odst. 1 písm. n) zákona...


Úhrady zdravotnických prostředků po novu

29. 10. 2018 | V tomto článku se budeme věnovat připravované změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nejprve je nutné zmínit důvod změny stávající právní úpravy. Před necelým rokem a půl, konkrétně 30. května 2017, vydal Ústavní soud nález, sp. zn. Pl....