Právní aktuality

Bude zrušena karenční doba?

18. 10. 2018 | Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh na změnu zákoníku práce. Novela mění ustanovení, která se týkají poskytování náhrady mzdy nebo platu během prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Současná úprava vychází z poskytování náhrady až od čtvrtého dne...


Prováděcí vyhlášky k novele zákona o léčivech

27. 9. 2018 | Dne 20. září 2018 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva stěžejní prováděcí předpisy - vyhlášky k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o léčivech). Tyto vyhlášky reagují s takřka ročním...


Elektronizace veřejných zakázek

23. 9. 2018 | Dle § 211 odst. 3 předmětného zákona bude od 18. 10. 2018 veškerá komunikace v rámci zadávání veřejných zakázek probíhat pouze v elektronické formě. V návaznosti na blížící se odloženou účinnost § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,...


Lékový záznam pacienta

12. 9. 2018 | Od účinnosti povinné elektronické preskripce uplynulo více než půl roku a Ministerstvo zdravotnictví již chystá další zásadní novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).  Předmětná novela se (v době...


Stav českého zdravotnictví dle přehledu OECD

2. 8. 2018 | V červenci letošního roku byly Ministerstvu zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem představeny výsledky analýzy systému zdravotní péče OECD, neboli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jíž je Česká republika členem. OECD zveřejnila pravidelný...


Ochranné prvky v novele zákona o léčivech

15. 7. 2018 | V průběhu května letošního roku bylo ukončeno připomínkové řízení k novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tato novela reaguje na blížící se účinnost evropské úpravy týkající se tzv. protipadělkových opatření, konkrétně na směrnici Evropského parlamentu...


Zdravotnická dokumentace v novém

14. 7. 2018 | Dne 9. 7. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 137/2018, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Ministerstvo zdravotnictví, v čele s ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, si od dané novely slibují zejména zjednodušení vedení...


Plná úhrada léčivých přípravků podle přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění

13. 7. 2018 | V době počínající okurkové sezóny a sněmovních prázdnin, které začínají záhy po hlasování o důvěře vládě, bychom rádi krátce rozebrali nález Ústavního soudu k otázce práva na plnou úhradu alespoň jednoho léčivého přípravku ve skupinách podle přílohy č. 2 zákona...


Důkazní břemeno ve vybraných medicínských sporech

26. 6. 2018 | V květnovém nálezu, sp. zn. IV. ÚS 14/17, se Ústavní soud vyjádřil k tématu důkazního břemene ve vybraných medicínských sporech. Nález samotný je výsledkem sporu započatého u okresního soudu, jenž se postupně vyšplhal až k soudu Nejvyššímu, jehož rozsudek (spolu...


Aktualita ohledně lékárenské vyhlášky

10. 5. 2018 | Aktuálně se v legislativním procesu nachází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících...