Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality

Benefit restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává neobjasněn

28. 4. 2019

Benefit restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává neobjasněn

Navzdory všeobecnému doporučení restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává benefit tohoto režimového opatření nejistý. Recentně publikovaná analýza několika klinických studií nepřinesla jasný důkaz, který by potvrdil snížení komplikací a zlepšení sledovaných výstupů.

Studie zabývající se benefitem restrikce soli u pacientů se srdečním selháním byla publikována v listopadu 2018 v časopise JAMA Internal Medicine. Vstupní kritéria analýzy splnilo pouze 9 studií (z celkového počtu 2655) čítajících 479 pacientů.

Autoři analýzy uvádí, že nenalezli žádné klinicky relevantní údaje o tom, zda restrikce soli ve stravě ovlivňuje celkovou a kardiovaskulární mortalitu, kardiovaskulární příhody, počet hospitalizací nebo délku pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Nulový benefit restrikce soli byl pozorován u hospitalizovaných pacientů trpících srdečním selháním. V případě ambulantně léčených pacientů byl zaznamenán mírný a nekonzistentní benefit tohoto režimového opatření. Jinak řečeno, nebyl nalezen žádný důkaz o škodlivosti sníženého příjmu soli, naopak bylo pozorováno zlepšení v některých sledovaných parametrech, například v rámci skóre NYHA.

Tato zjištění naznačují, že současná osvědčená praxe by u ambulantních pacientů neměla být měněna. Doporučení je v souladu s dalšími důkazy, které potvrzují minimální zdravotní rizika asociovaná s restrikcí soli a současně možné snížení rizika morbidity a kardiovaskulární mortality.

Nedostatek validních důkazů potvrzující benefit restrikce soli u pacientů se srdečním selháním by alespoň částečně mohla napravit probíhající studie SODIUM-HF, jejíž ukončení je však plánované až k prosinci roku 2023.

(drho)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/904603#vp_2