Edukace

E-learning připravený společností TEVA vám umožní získat body do kontinuálního vzdělávání. Každý z kurzů, jejichž seznam vidíte níže, je Českou lékárnickou komorou akreditován. Kurzy obsahují vždy jednu odborníkem garantovanou přednášku zpracovanou formou prezentace a interaktivní vědomostní test. Vyhodnocení testu probíhá on-line. Pokud jej úspěšně absolvujete, můžete si okamžitě stáhnout a vytisknout certifikát o absolvování kurzu. Zprávu o zisku kreditních bodů odešleme České lékárnické komoře. Seznamte se s podrobnými pravidly elektronického vzdělávání webu TEVApoint.

Celoživotní vzdělávání farmaceutů probíhá v jednotných tříletých cyklech. V tomto období musí účastník celoživotního vzdělávání získat minimálně stanovený počet bodů, z toho alespoň 20 % bodů z akcí pořádaných, garantovaných nebo uznaných ČLnK. Minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. Vstoupí-li člen do cyklu celoživotního vzdělávání v jeho průběhu a do ukončení cyklu zbývají více než 3 měsíce, musí získat alikvotní počet stanovených bodů. Obdobně to platí v případě mateřské a rodičovské dovolené. Více v Řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory.

Dostupné vzdělávací programy Výuková videa první pomoci Odborná literatura Škola tejpování
název kurzu / autor / garant popis kredity

Co by měl farmaceut vědět o alergii a její léčbě

Autorka:  MUDr. Ester Seberová
Kurz probíhá: 28. 6. 2021 - 28. 6. 2022

Alergická onemocnění patří k nejčastějším chronickým chorobám v populaci. Vznikají na podkladě poruchy imunitního systému ve vyhodnocování exogenních antigenních impulzů, v jejímž důsledku se rozvíjí nepřiměřená obranná (alergická) reakce na podněty, které zdravý (nealergický, neatopický) organizmus toleruje.

MUDr. Ester Seberová je alergoložka ve vlastní společnosti RESPIRAL s.r.o. v Plzni. Od počátku svého působení v oboru se zaměřuje především na alergická onemocnění dýchacích cest u dospělých pacientů. Vedle běžné ambulantní praxe se podílela na mnoha klinických studiích, zabývajících se léčbou astmatu, alergické rýmy a specifické alergenové imunoterapie.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

Význam bakteriální flóry pro lidské zdraví

Autor: MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Kurz probíhá: 20. 5. 2021 - 20. 5. 2022

Střevo člověka má nezastupitelnou úlohu při trávení potravy a vstřebávání živin a zároveň je největším imunitním orgánem lidského těla (80% imunity se tvoří ve střevě).

Autorem lekce je prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc., dětský gastroenterolog a hepatolog, který pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK Praha a Centru dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy VFN Praha.

Prezentace ke stažení
Vědomostní test

3

Kašel

Autor: MUDr. Daniel Groh, Ph.D.
Kurz probíhá: 8. 2. 2021 - 8. 2. 2022

Kašel začíná krátkým vdechem, po němž následuje mohutný výdech. Kašel je však také základním symptomem mnoha onemocnění, a to jak banálních, tak často bývá podceňovaným příznakem velmi závažných onemocnění.

Autorem lekce je MUDr. Daniel Groh, Ph.D., který pracuje v soukromém zdravotnickém zařízení FORTMEDIKA v Praze. Studoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a působil jako lékař a učitel Kliniky otorinolaryngologie 2. LF a Fakultní nemocnice Motol. Od roku 2005 je členem Akreditační komise MZ ČR pro obor ORL a chirurgie hlavy a krku – podobor Dětská otorhinolaryngologie.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2

Familiární hypercholesterolemie

Autor: Mgr. Kristýna Čillíková
Kurz probíhá: 16. 1. 2021 - 16. 1. 2022

Kurz Familiární hypercholesterolemie se opírá především o nové doporučené postupy ESC/EAS pro léčbu dyslipidemií z roku 2019.

Mgr. Kristýna Čillíková v rámci své profese odborné novinářky se od roku 2003 věnuje především preventivní kardiologii a problematice dyslipidemií. Od roku 2014 je místopředsedkyní pacientské organizace Diagnóza FH, z.s. a v roce 2020 se stala ambasadorkou mezinárodní organizace FH Europe. Profesně působí v Medical Tribune.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2

Právo pro farmaceuty I.

Autor: Mgr. Libor Štajer
Kurz probíhá: 1. 5. 2021 - 1. 5. 2022

Právní předpisy v oblasti zdravotnictví
Každá osoba, která vykonává některé ze zdravotnických povolání, ať už se jedná o tradiční povolání lékaře, lékárníka či zdravotní sestry, nebo o některý z nově se etablujících oborů, by měla být dopodrobna seznámena se všemi právními předpisy, které se na její činnost vztahují.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty II.

Autor: Mgr. Libor Štajer
Kurz probíhá: 1. 5. 2021 - 1. 5. 2022

Základní povinnosti při výkonu povolání farmaceuta s ohledem na platnou legislativu
Farmaceut je při své každodenní činnosti vázán řadou právních předpisů. Orientace v nich nemusí být zcela jednoduchá, a proto přinášíme jejich přehledné členění a vypíchnutí základních právních povinností z nich vyplývajících.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty III.

Autor: Mgr. Libor Štajer
Kurz probíhá: 1. 5. 2021 - 1. 5. 2022

Soukromoprávní smlouvy při provozování odborné praxe

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty IV.

Autor: Mgr. Libor Štajer
Kurz probíhá: 1. 5. 2021 - 1. 5. 2022


Kritické momenty zpracování osobních údajů dle GDPR při poskytování zdravotní péče
Respekt k soukromí a potřeba ochrany osobních údajů zejména pacientů nutně provází poskytovatele zdravotních služeb při jejich odborné činnosti takřka každý den. Tak jako právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost, má pacient také právo na respekt k soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2