Zpravodajství

Lékový záznam může pomoci zlepšit adherenci k léčbě

Lékový záznam může pomoci zlepšit adherenci k léčbě

1. 9. 2021 | Nejen při správné dispenzaci, ale i při konzultaci je pro lékárníka sdílený lékový záznam užitečným...

Anosmie je častější u pacientů s mírným průběhem COVID-19

Anosmie je častější u pacientů s mírným průběhem COVID-19

13. 8. 2021 | Jedním z dlouhodobějších následků onemocnění COVID-19 je i anosmie (ztráta čichu) a ageuzie...

Senátoři ve výboru doporučili zákon o e-health

Senátoři ve výboru doporučili zákon o e-health

11. 8. 2021 | Klíčový senátní výbor doporučil schválit návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví bez pozměňovacích...

U pacientů po transplantaci je podpora adherence životně důležitá

U pacientů po transplantaci je podpora adherence životně důležitá

1. 8. 2021 | Adherence terapie imunosupresivy u pacientů po transplantaci je velmi významná, nedodržení...

Možnosti farmaceuta, jak podpořit adherenci

4. 7. 2021 | Non-adherence má závažné důsledky, není na místě ji podceňovat. Identifikovat problém s non-adherencí pomůže uvědomit si fáze adherence k léčbě a rizikové faktory.


Manuál péče o pacienty s covidem-19 hospitalizované na standardním oddělení

1. 4. 2021 | Manuál uvádí heslovitě základní poznatky s cílem rychlé orientace v nové problematice.


Rizika při odběru vakcín proti COVID-19 od neoficiálních distributorů

25. 3. 2021 | Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) důrazně varuje před nákupy a odběry vakcín od neoficiálních distributorů, z neschválených řetězců a z neověřených zdrojů. NOOL upozorňuje na nebezpečí vstupu padělků, zcizených nebo nekvalitních...


Vzájemný vztah deprese a bolesti může tvořit bludný kruh

3. 3. 2021 | Bolest, která bývá řazena mezi příznaky depresivních poruch, provází přes polovinu pacientů s tímto onemocněním. Depresivní prožívání zesiluje vnímání bolesti a naopak bolest prohlubuje depresi... Jejich vzájemná koexistence navíc závažnost obou...


Vše, co je dobré vědět o vakcínách proti COVID-19

3. 3. 2021 | 1. 3. K nejdiskutovanějším tématům současné doby patří bezesporu vakcinace proti onemocnění COVID-19. Právě proces registrace vakcín, role SÚKL a nežádoucí účinky v současnosti používaných vakcín byly předmětem přednášky ředitelky Státního ústavu pro...


ÚZIS vybral programátory klíčové infrastruktury e-health

3. 9. 2020 | Ústav zdravotnických informací a statistiky vybral dodavatele Informačního a datového resortního rozhraní.  Ve výběrovém řízení, kde po splnění všech podmínek rozhodovala jednotková cena práce, uspěly firmy NESS Czech, TESCO SW spolu s MERIT GROUP, TECHNISERV...