Zpravodajství

Další studie potvrdila důležitost zdravého životního stylu

Další studie potvrdila důležitost zdravého životního stylu

27. 10. 2021 | Výzkum zjistil, že důležitost příznivého kardiovaskulárního zdraví byla zjevná bez ohledu na...

Adherence k léčbě u rizikových skupin léčiv

Adherence k léčbě u rizikových skupin léčiv

1. 10. 2021 | Užívají se dlouhodobě, berou je masy lidí, při jejich vysazení nepociťuje pacient okamžité...

Celostátní konference farmaceutických asistentů

Celostátní konference farmaceutických asistentů

30. 9. 2021 | 18. září 2021 proběhla v kongresovém sále IKEM v Praze Celostátní konference farmaceutických...

Lékový záznam může pomoci zlepšit adherenci k léčbě

Lékový záznam může pomoci zlepšit adherenci k léčbě

1. 9. 2021 | Nejen při správné dispenzaci, ale i při konzultaci je pro lékárníka sdílený lékový záznam užitečným...

Anosmie je častější u pacientů s mírným průběhem COVID-19

13. 8. 2021 | Jedním z dlouhodobějších následků onemocnění COVID-19 je i anosmie (ztráta čichu) a ageuzie (ztráta chuti). Ta se, jak již potvrzují i první studie, častěji projevuje u asymptomatických jedinců a u pacientů s mírným průběhem koronavirové infekce. Hovoří se...


Senátoři ve výboru doporučili zákon o e-health

11. 8. 2021 | Klíčový senátní výbor doporučil schválit návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví bez pozměňovacích návrhů. Zásadní norma, která může posunout digitalizaci ve zdravotnictví, je tak už jen krůček od definitivního schválení.  Zdravotní výbor Senátu na svém...


U pacientů po transplantaci je podpora adherence životně důležitá

1. 8. 2021 | Adherence terapie imunosupresivy u pacientů po transplantaci je velmi významná, nedodržení dávkování nebo vynechání léčby má závažné důsledky.


Možnosti farmaceuta, jak podpořit adherenci

4. 7. 2021 | Non-adherence má závažné důsledky, není na místě ji podceňovat. Identifikovat problém s non-adherencí pomůže uvědomit si fáze adherence k léčbě a rizikové faktory.


Manuál péče o pacienty s covidem-19 hospitalizované na standardním oddělení

1. 4. 2021 | Manuál uvádí heslovitě základní poznatky s cílem rychlé orientace v nové problematice.


Rizika při odběru vakcín proti COVID-19 od neoficiálních distributorů

25. 3. 2021 | Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) důrazně varuje před nákupy a odběry vakcín od neoficiálních distributorů, z neschválených řetězců a z neověřených zdrojů. NOOL upozorňuje na nebezpečí vstupu padělků, zcizených nebo nekvalitních...