Představení advokátní kanceláře KMVS

6. 4. 2021

Představení advokátní kanceláře KMV

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., je zavedená a stále se dynamicky rozvíjející advokátní kancelář založená 1. ledna 2006 se sídlem v historickém centru Prahy. Většina partnerů advokátní kanceláře má více než desetileté profesní zkušenosti.

 

Mgr. Libor Štajer

je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS.  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA, spol. s r.o. a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe pak  v AK Winter & spol. spojil především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 15 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS.

Mgr. Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Během své praxe četně publikoval a spolupracoval s řadou médií a současně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti v oblasti farmaceutického a zdravotnického práva.

 

Mgr. Lucie Macáková 

dlouhodobě spolupracuje s advokátní kanceláří KMVS. Je absolventkou oborů veřejná správa a právo Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na oblast farmaceutického práva (zejména marketing, distribuci, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků) a zdravotnického práva. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti z oblasti reklamního práva. Dlouhodobě se věnuje problematice potravinového práva, včetně výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. Lucie poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před správními orgány. Publikuje v odborném tisku a věnuje se též přednáškové činnosti.

 

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

v minulosti působil ve veřejném sektoru jako právník na Ministerstvu zdravotnictví a jako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v praxi se specializuje na farmaceutické a zdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy a regulatory compliance v oblasti léčivých přípravků. O této problematice rovněž publikuje v odborném tisku a přednáší.

 

JUDr. Lenka Vlková

absolvovala v roce 2011 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studií získala zkušenosti v oblasti generální praxe v několika advokátních kancelářích. Pracovala též jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, kde se věnovala problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků a obecné farmacii. Od roku 2013 se specializuje na oblast farmaceutického a zdravotnického práva a správního práva obecně. V advokátní kanceláři KMVS působí od září 2015.


 

Mgr. Petra Maryšková

působí v advokátní kanceláři KMVS od června 2008. V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia již působila v jedné brněnské advokátní kanceláři. Svou právní praxi vykonává především v oblasti práva občanského, obchodního a pracovního, zároveň se věnuje tématice spotřebitelských soutěží a insolvenčního řízení a především všem právním aspektům souvisejícím s kosmetickými přípravky. Má zkušenosti se zastupováním klientů v soudních řízeních, např. v obchodních sporech. Publikuje v odborném tisku.