Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality

Bezpečí pacientů a zachování plnohodnotné lékárenské péče musí zůstat prioritou, a to i v případě úvah o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis

12. 2. 2024

Bezpečí pacientů a zachování plnohodnotné lékárenské péče musí zůstat prioritou, a to i v případě úvah o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis

12. 2. 2024 se konal na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR kulatý stůl na téma zásilkového výdeje léků na předpis. Česká lékárnická komora vítá snahu ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pacientských organizací a dalších věnovat pozornost důkladné přípravě legislativního návrhu. Je především v zájmu pacientů, aby se zásilkový výdej nezavedl ve zjednodušené podobě, jež by vyhovovala pouze těm, kteří v lécích vidí jen další položku rozšiřující sortiment internetových obchodů. Česká lékárnická komora upozornila poslance a zástupce Národní asociace pacientských organizací na rizika zásilkového výdeje na předpis. Zároveň je seznámila s pravidly a opatřeními, která musí být přijata před jeho případným zavedením. Na prvním místě jako vždy zůstává zachování bezpečné a kvalitní lékárenská péče, která dosud chrání zdraví a život pacientů. 

V některých zemích Evropské unie si mohou pacienti objednat léky vázané na lékařský předpis online s doručením domů například prostřednictvím internetových stránek lékárny. Platí zde však komplexní regulační mechanismy umožňující dostatečně širokou, plošně rozloženou síť kamenných lékáren a její koexistenci se zásilkovými lékárnami. Je tím zajištěna lékárenská péče pro každého pacienta, ve městě i na venkově. V daných zemích není povoleno zveřejňovat ceny těchto léků či na ně poskytovat slevy. Výrazně limitována je také reklama, navíc cena léčiv spolu se službami za dopravu je ve všech lékárnách stejná.

Lékárny neslouží pouze k výdeji léků, farmaceuti poskytují poradenství pacientům při lehčích zdravotních problémech a v případě těžších je směřují k lékaři.  Pro mnohé, především starší pacienty, představují důležitou sociální oporu, což se potvrdilo během pandemie covid-19 a rovněž v dnešní neustále se zrychlující době. „Technologický pokrok sice přináší pohodlí a rychlost do mnoha oblastí, avšak ve zdravotnictví nesmíme rezignovat na bezpečnost a kvalitu. Proto je naprosto nezbytné, aby zásilkový výdej probíhal za stejných podmínek jako výdej v kamenné lékárně. V lékárně farmaceut zkontroluje recept z hlediska administrativní správnosti a ověří, zda je terapie v souladu s předepsanými a již užívanými léky. Zcela zásadní význam má následná edukace pacienta. Farmaceut podrobně vysvětlí, jak by měl pacient lék užívat, zda existuje možnost kontraindikace či omezení, případně doporučí další doplňkovou léčbu. V případě nedostupnosti předepsaného léku zastává farmaceut nenahraditelnou úlohu při řešení vzniklé situace, kdy nahradí chybějící lék jiným, se stejně účinnou látkou. Pacient tedy nemusí na léčbu čekat,” vysvětluje Mgr.  Aleš Krebs, Ph. D., prezident České lékárnické komory.

Jak by to v praxi mohlo fungovat?

Zásilkový výdej léků na předpis nesmí být v žádném případě automatizovaný. Naopak je zásadní, aby proběhla identifikace pacienta a celý proces probíhal pod kontrolou pacienta a farmaceuta. Stejně je zapotřebí také na dálku zachovat osobní kontakt farmaceuta s pacientem. Ten musí zkontrolovat jeho totožnost, zajistit správný výdej, poté vše zdokumentovat a archivovat. Určitě bychom také museli nastavit maximální počet výdejů jedním farmaceutem v pracovní době,” doplňuje PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora také upozornila na nutnost bezpodmínečně zajistit rovnoměrnou dostupnost léků pro všechny lékárny a rovněž neumožnit hromadění léků u několika vybraných provozovatelů e-shopů. I při zásilkovém výdeji by se měla dodržovat stejná pravidla pro zacházení s léky jako v kamenné lékárně.

„Česká lékárnická komora si je vědoma vysoké odpovědnosti vůči pacientům, proto apeluje na všechny zúčastněné strany, aby se neuchylovaly ke zkratkovitým jednáním v podobě nepromyšlených pozměňovacích návrhů k projednávaným zákonům. Naopak považujeme za nezbytnou další diskuzi na půdě ministerstva zdravotnictví ohledně stabilizace fungování lékárenské péče,” uzavírá Mgr.  Aleš Krebs, Ph. D., prezident České lékárnické komory.

Příloha:

Tisková zpráva

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.