Aktuality | Právní aktuality

Bude zrušena karenční doba?

18. 10. 2018

Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh na změnu zákoníku práce. Novela mění ustanovení, která se týkají poskytování náhrady mzdy nebo platu během prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Současná úprava vychází z poskytování náhrady až od čtvrtého dne a poskytnutí náhrady během prvních tří dnů - tedy během tzv. karenční doby - bylo tak spíše sférou zaměstnaneckých benefitů v podobě takzvaných „sick days“. Novela počítá se zavedením náhrady již od prvního dne nemoci. Spor o karenční dobu, která byla do našeho právního řádu po odmlce znovu zavedena v roce 2008, není ničím novým a ani aktuální vývoj neposkytuje zatím jasnou odpověď na otázku, zda návrh zákona sněmovnou a senátem projde. 

I když byla ve své původní podobě karenční doba zrušena Ústavním soudem, po jejím obnovení ji již Ústavní soud v kontextu dalších předpisů podpořil, opíraje se mimo jiné o mezinárodní dokumenty a další země EU, ve kterých se s karenční lhůtou také setkáme, jakými jsou například Francie, Itálie, Rakousko, Španělsko. Přes souhlasné stanovisko vlády se po prvním čtení, které proběhlo v květnu, proti návrhu postavil sněmovní Hospodářský výbor, doporučení schválit naopak vydal Výbor pro sociální politiku. Hospodářský výbor tak stojí na straně zaměstnavatelů, kterým by zrušení karenční doby mohlo přinést značné náklady, a kteří se obávají i nárůstu fiktivní nemocnosti zaměstnanců. Návrh zákona totiž nijak nemění stávající způsoby výpočtu výše náhrady (tedy 60% z vyměřovacího základu). Dalším rizikem, které by zrušení karenční doby mohlo přinést je dle zástupců zaměstnavatelů také nárůst administrativy. 

Jako zcela nevhodné se tak jeví zrušení karenční doby před zavedením systému e-neschopenek, na kterém aktuálně pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a který by měl zaměstnavatelům od administrativy ulevit. Jako alternativa se i nyní, stejně jako v roce 2016, kdy poslanci navrhovali zrušení karenční doby naposledy, nabízí možnost uzákonit již zmíněné sick days. Návrh na zrušení karenční doby v roce 2016 nakonec schválen nebyl, a také debata o možných sick days trochu ochladla. Zda se během hlasování o letošní novele opět stane předmětem úvah se zatím s jistotou říci nedá. Zatím je navrženo, aby karenční doba byla zrušena od července příštího roku a bylo podáno několik pozměňovacích návrhů. Při příštím jednání čeká poslance závěrečné hlasování o návrhu novely. 

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.