Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Právní aktuality

Další elektronizace zdravotnictví?

1. 2. 2024

Po eReceptu, ePoukazu, lékovém záznamu pacienta a prvopočátcích telemedicíny se zkraje tohoto roku objevil návrh na zavedení novinek představujících pomyslnou další fázi elektronizace zdravotnictví. Ta by se protentokrát měla týkat tzv. eZkarty a eŽádanky. Na první pohled by se snad mohlo zdát, že inovací uvozených oním písmenkem „e“ doplněným o název dalšího z již dlouho zavedených institutů v oblasti poskytování zdravotních služeb je poměrně dost. Veškeré tyto novinky však spadají do plánu sdíleného střídajícími se vládními garniturami, jehož cílem je povznést české zdravotnictví na vyšší úroveň, a to mimo jiné s pomocí elektronizace již zavedených postupů a procesů. Kýženým výsledkem těchto inovací má být primárně zefektivnění a zkvalitnění zdravotní péče o pacienty.

A o jaké novinky se jedná? Jak již název inovace v podobě eZkarty napovídá, daná novinka by měla pacientovi umožnit přístup k určitým datům týkajícím se jemu poskytovaných zdravotních služeb. Konkrétně by se tedy mělo jednat o aplikaci sloužící přímo pacientovi, která bude napojená na Národní zdravotnický informační systém a dále kupříkladu i na systém eRecept. Prostřednictvím dané aplikace by tak měl mít pacient k dispozici přehled o poměrně širokém spektru informací. Jednou z poměrně zásadních novinek by mělo být právo pacienta požadovat po poskytovateli zdravotních služeb poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace právě prostřednictvím této aplikace. Obdobně jako u lékového záznamu se počítá s využitím eZkarty pacientem na tzv. režimu opt-in, tedy čistě v závislosti na vůli pacienta.

Další „eNovinka“ v podobě eŽádanky by měla přispět především k zefektivnění péče o pacienta. V praxi by měla fungovat tak, že lékař eŽádanku po vystavení uloží do dočasného úložiště a současně pacientovi sdělí její identifikátor. Ten je současně sdělen i poskytovateli, který může vyžádané zdravotní služby poskytnout. Ministerstvo zdravotnictví si od eŽádanky slibuje nejen zvýšení kvality poskytovaných služeb a bezpečnosti pacienta, ale i „eliminaci duplicit ve vyšetřování“ a rozšíření „možnosti sledování dostupnosti péče“. Mezi očekávané pozitivní účinky lze zařadit i účinnější prevenci nedostatků v podobě nečitelnosti či chybného vyplnění ručně psaných žádanek nebo snížení rizika jejich padělání. Značnou výhodou je i možnost lékaře, který žádanku vystavil, sledovat, jak je s ní dále nakládáno.

Novela představující další fázi elektronizace zdravotnictví se nachází na samotním začátku legislativního procesu, a ještě ji čeká dlouhá cesta. Na možnost vystavení eŽádanky si tedy lékaři ještě určitě nějakou dobu počkají, stejně jako pacienti na možnost využití eZkarty. Zcela určitě se kolem novely v dalších fázích jejího legislativního procesu objeví diskuze týkající se jak jejího reálného přínosů pro lékaře a pacienty, tak i případných nedostatků.

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.