Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality | Zpravodajství

Další studie potvrdila důležitost zdravého životního stylu

27. 10. 2021

Další studie potvrdila důležitost zdravého životního stylu

Výzkum zjistil, že důležitost příznivého kardiovaskulárního zdraví byla zjevná bez ohledu na genetickou pravděpodobnost vzniku diabetu 2. typu. Příznivé kardiovaskulární zdraví bylo definováno jako zdravá tělesná hmotnost, krevní tlak a cholesterol, nekouření, vyvážená strava a fyzická aktivita. Odhaduje se, že 463 milionů dospělých má diabetes a že 10 procent celosvětových výdajů na zdravotnictví (760 miliard USD) je vynaloženo právě na tento stav.

Jak uvedl autor studie dr. Fariba Ahmadizar z Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nizozemsko, přestože genetika přispívá k pravděpodobnosti vzniku diabetu 2. typu, zjištění ukazují, že udržování návyků zdravého životního stylu a zejména zdravá tělesná hmotnost může pomoci snížit celoživotní riziko tohoto onemocnění. Studie zahrnovala 5 993 účastníků populační rotterdamské studie, kteří na počátku neměli diabetes 2. typu. Průměrný věk byl 69 let a 58 procent byly ženy. Účastníci obdrželi skóre kardiovaskulárního zdraví od 0 do 12 podle indexu tělesné hmotnosti, krevního tlaku, cholesterolu, kouření, stravy a fyzické aktivity při vstupu do studie, přičemž vyšší skóre odpovídá lepšímu kardiovaskulárnímu zdraví. Účastníci byli poté rozděleni do tří kategorií kardiovaskulárního zdraví podle svého skóre: špatný (0–5), střední (6–7) a ideální (8–12).

K posouzení genetické predispozice k diabetu 2. typu použili vědci k výpočtu skóre genetického rizika 403 nezávislých genetických variant. Účastníci pak byli podle svého skóre zařazeni do kategorií nízkého, středního nebo vysokého genetického rizika. Během 86 208 osoboroků sledování se u celkem 869 jedinců vyvinul diabetes 2. typu. Vědci odhadli a porovnali celoživotní riziko diabetu 2. typu v kategoriích kardiovaskulárního zdraví a genetického rizika. Při pohledu pouze na kardiovaskulární zdraví zjistili, že zbývající celoživotní riziko diabetu 2. typu bylo nižší u osob s lepším zdravím srdce. Například ve věku 55 let měli účastníci s ideálním kardiovaskulárním zdravím 22,6procentní riziko vzniku diabetu 2. typu během svého života ve srovnání s 28,3procentním a 32,6procentním rizikem u osob se středním a špatným kardiovaskulárním zdravím.

Když bylo vzato v úvahu genetické riziko, celoživotní riziko diabetu 2. typu bylo stále nižší u pacientů s lepším kardiovaskulárním zdravím. Například ve věku 55 let bylo zbývající celoživotní riziko diabetu ve skupině s vysokým genetickým rizikem 23,5 procenta u osob s ideálním kardiovaskulárním zdravím ve srovnání s 33,7 a 38,7 procenta u pacientů se středním a špatným kardiovaskulárním zdravím. Stejné vztahy byly pozorovány ve skupinách s nízkým a středním genetickým rizikem. „Naše výsledky zdůrazňují důležitost příznivého zdraví srdce při prevenci diabetu 2. typu u dospělých středního věku bez ohledu na to, zda jsou geneticky vystaveni vysokému, nebo nízkému riziku tohoto onemocnění. Jinými slovy, zdravý životní styl je spojen s výrazně nižším rizikem diabetu 2. typu v jakékoli kategorii genetických rizik. Zjištění platí stejně pro muže i ženy a naznačují, že zdravé návyky ve středním věku jsou efektivní strategií, jak se pozdějšímu vzniku diabetu vyhnout,“ shrnul dr. Ahmadizar.

Zdroj: MT