Desatero pro pacienty

30. 3. 2021

Desatero pro pacienty
  1. Vyslechněte si všechny informace, které vám lékař poskytuje.
  2. Pokud čemkoliv nerozumíte, nebojte se zeptat.
  3. Uchovejte si a využívejte všechny informační materiály, které vám lékař poskytl.
  4. Snažte se léky užívat přesně tak, jak vám lékař předepsal.
  5. Používejte nějakou formu upomínek (například v mobilním telefonu), abyste nezapomínali léky užívat.
  6. Snažte se dodržovat zásady zdravého životního stylu.
  7. Dodržujte všechna další doporučení lékaře.
  8. Pokud vám léčba z nějakého důvodu nevyhovuje nebo se u vás objeví nežádoucí účinky, informujte o tom lékaře.
  9. Mluvte o své nemoci a léčbě se svými blízkými.
  10. Mějte na paměti, že pokud budete doporučení lékaře dodržovat, bude léčba účinná a pomůže vám.