E-neschopenka | Zpravodajství

eNeschopenka: Den D nastane 1. ledna

15. 12. 2019

eNeschopenka: Den D nastane 1. ledna

K vystavování elektronické neschopenky se mohou lékaři dostat dvěma způsoby. Ten méně komfortní, ale bezplatný je aplikace na portálu ČSSZ. Do ní se bude lékař přihlašovat systémem datových schránek, elektronickou občankou nebo prostředkem Národní identitní autority. Druhá cesta je přes aktualizaci lékařského nebo nemocničního softwaru a přidělené číslo poskytovatele, které poskytovatel získá pomocí svého certifikátu, kterým se přihlašuje k eReceptu. Náhradní variantou k elektronické cestě je při technickém výpadku nový třídílný tiskopis. Kolem přechodu na eNeschopenky panuje velké napětí. Zástupci lékařů usilují o zavedení určitého období tolerance vypisování náhradních třídílných tiskopisů, než si systém sedne a všichni se naučí jej používat. Anebo ještě lépe, zachovat po určité období i možnost vystavovat neschopenku na starých pětidílných papírových formulářích. Jedním z důvodů obav je, že až do poslední chvíle nebude možné, aby si konkrétní lékař vyzkoušel eNeschopenku na skutečném pacientovi. Někteří dodavatelé softwaru umožní testování na pokusných datech. Podle Šonky by několikaměsíční období tolerance „dramaticky zjednodušilo situaci“. Možnost, že by lékaři dostali do skutečné databáze přístup před Novým rokem, není. „Dodavatelé softwaru už připojují lékaře. Někteří lékaři se snaží dnes vytvořit eNeschopenku nad produkčními daty. To možné není, porušovali bychom zákon. Přístup do produkčních dat České správy sociálního zabezpečení bude možný až od 1. 1. 2020. Dodavatelé mají možnost umožnit testování testovacími daty,“ uvedl ředitel Boháček. 

S blížícím se koncem roku roste nervozita. Problém hlásí podle hejtmana Kraje Vysočina a poslance MUDr. Jiřího Běhounka (ČSSD) Nemocnice Jihlava. Její informační systém zřejmě není na komunikaci se systémem eNeschopenky použitelný. „Zkoušeli jsme vymyslet systém, jak se dostat k eNeschopence přes portál České správy sociálního zabezpečení, ale nejde to otestovat,“ podotkl Běhounek. I on proto apeluje na úřady, aby během prvních týdnů nebo měsíců tolerovaly vypisování neschopenek na papír místo elektronicky. „Problémy nastanou, pochybuji, že to budeme první dny schopni dělat naplno,“ míní Běhounek. Ministerstvo práce a sociálních věcí nadále tvrdí, že vše jde podle plánu. „Harmonogram se plní, jak byl naplánován, nedošlo ke skluzu. Jsou tu věci, které se mohou dál precizovat. Není ale nic, co by bránilo tomu, aby eNeschopenka k 1. 1. naběhla,“ uvedla v půli listopadu náměstkyně Hanzlíková. Jenže podle Bc. Vladimíra Přikryla, ředitele největšího dodavatele ambulantních informačních systémů Compu‑ Group Medical CZ, neodpovídalo to, co bylo začátkem listopadu k dispozici, očekáváním ani potřebám terénu. Nastavení časového plánu zkrátka nebylo šťastné. „Bohužel ČSSZ nedodržela původní harmonogram a 1. listopadu byla spuštěna pouze velmi omezená funkcionalita na testování. Ani tato omezená funkcionalita nefungovala správně. Dobrou zprávou je, že spolupráce s lidmi, kteří mají eNeschopenku na starosti, probíhá na jedničku. Nicméně takzvaná elektronizace zdravotnictví, po které se tu řadu let volá, dostává opět trochu pachuť,“ uvádí Přikryl. Určité krátké přechodné období by bylo rozumné i podle ředitele softwarové firmy STAPRO Ing. Leoše Raibra. „Jedná se přeci jen o zásadní změnu v systému a pacient nesmí z ordinace odejít bez neschopenky, protože ve finále jde o finance na životní náklady pro pacienty během nemoci. Jsem ale pro co nejkratší dobu, řekněme tři měsíce,“ myslí si Raibr. Zdravotní výbor sněmovny se bude připraveností eNeschopenek zabývat i na prosincové schůzi. STAPRO chce mít svoje produkty dotažené na začátku prosince. „eNeschopenka je jako každý nový plošný projekt trochu oříšek, ale neřekl bych, že se přípravy nějak vymykají tomu, jak se připravoval nový finální eRecept. Situace se mění sice každým okamžikem, ale posouvá se to stále kupředu. My očekáváme, že začátkem prosince budeme mít všechny naše nemocniční systémy, kde budeme řešení eNeschopenky podporovat, odzkoušeny u pilotních zákazníků a připraveny k hromadnému nasazení,“ sdělil MT výkonný ředitel STAPRO Ing. Leoš Raibr. Podobný harmonogram má firma i pro svůj informační systém pro ambulance. Také v CGM doufají, že v prosinci budou lékaři moci systém testovat. „Na novou eNeschopenku jsme se v CGM skutečně těšili, protože našim zákazníkům ušetří hodně času a starostí. I proto jsme už v průběhu prázdnin spustili kampaň, jejímž cílem bylo připravit lékaře na eNeschopenku s předstihem. Nechtěli jsme totiž opakovat situaci z konce roku 2017, kdy se lékaři do projektu eRecept připojovali na poslední chvíli. 

Kampaň se vydařila, více než 20 procent lékařů, kterých se eNeschopenka týká, se zapojilo v průběhu letních prázdnin,“ uvedl Přikryl. O tom, že nakonec samotní lékaři eNeschopenku ocení, nemá ředitel Raibr pochybnost. „V našich systémech jsme se snažili maximálně zachovat nynější uživatelské prostředí pro tisk papírové neschopenky, takže myslím, že většina uživatelů si všimne spíše toho, že vyplní pár políček navíc a že je maximálně aplikace vyzve k opravám, pokud neschopenka nejde z důvodu nesprávně vyplněných údajů odeslat do ČSSZ. Jinak se vše děje na pozadí a ušetří si často komplikovaný tisk na starý formulář v x kopiích. To opravdu moc uživatelsky přívětivé nebylo,“ poznamenal Raibr. Naproti tomu doc. Svatopluk Býma ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP varuje, že potíže při přechodu na novou eNeschopenku mohou lékařům znechutit celé eHealth. „Nedostatečná komunikace ze strany MPSV a ČSSZ způsobí to, že eNeschopenku lékaři kvůli nejasnostem špatně přijmou. Poškodí to celou myšlenku elektronizace zdravotnictví, kterou my plně podporujeme,“ uvedl před časem Býma. Lékaři se pokusili otevřít také debatu o tom, aby jim administrativu spojenou s vedením pracovní neschopnosti ministerstvo práce a sociálních věcí nebo úřad práce zaplatily. Vláda to ale v plánu nemá.