E-neschopenka | Zpravodajství

eNeschopenka: tlak na bezpapírové řešení sílí

16. 12. 2019

eNeschopenka: tlak na bezpapírové řešení sílí

Papírový průkaz k elektronické neschopence by do budoucna mohl být pouze pro pacienty, kteří o něj budou stát. Poslanci zdravotního výboru diskutují o tom, jak toho docílit.

Od prvního dne příštího roku startuje další významný počin digitalizace státní správy, který se dotýká zdravotnictví. Z pěti stran tiskopisů při vystavení potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti zůstává v papírové podobě jeden, další formuláře půjdou výhradně elektronickou cestou. Zároveň se rozbíhá debata o tom, kdy a jak udělat další krok a zbavit se povinnosti vždy tisknout i poslední papír.Tím zbývajícím papírovým dokumentem neschopenky, který přetrvá i přes silvestrovskou půlnoc, bude průkaz práce neschopného pojištěnce. List, který nosí nemocný člověk u sebe. „Je to jediné potvrzení pro pacienta, se kterým může operovat, na kterém vidí režim vycházek a kdy má příští návštěvu u lékaře. Tento formulář se jako jediný bude dál tisknout,“ vysvětlila na listopadovém zasedání zdravotního výboru sněmovny náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Jana Hanzlíková. Zdůrazňuje přitom, že i tento krok znamená pro lékaře usnadnění práce. Část administrativy spojená s vyplňováním tiskopisů odpadá. Po zadání čísla pojištěnce lékařem do aplikace elektronické neschopenky dojde k načtení údajů z centrálních registrů České správy sociálního zabezpečení včetně aktuálních zaměstnavatelů.

Jenže toto řešení nepovažuje velká část lékařů, kteří neschopenky vypisují, za plnohodnotné. „Trváme na tom, že elektronickou neschopenkou se má právo nazývat pouze produkt, kde není třeba nic tisknout a zapisovat ručně,“ myslí si MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. Toto sdružení se také obrátilo na poslance. A někteří z nich s ním pohled na věc sdílejí. „Nic zásadního jsme jako lékaři nezískali, když papír zůstává,“ uvedl na schůzi výboru poslanec doc. Bohuslav Svoboda (ODS). A nebyl ve svém názoru mezi poslanci sám. „Očekával bych od eNeschopenky, že bude fungovat elektronicky,“ prohlásil Ing. Petr Pávek (STAN). Vystavení průkazu papírově by podle něj nemuselo být nutné alespoň v případě, kdy je i pacient připraven a ochoten přijmout jej elektronicky. „Domnívám se, že potvrzení v papírové formě nemusí být povinné, když to pacient nebude požadovat. Celá řada lidí by ráda přijala potvrzení v elektronické poště nebo na mobilu,“ dodal Pávek. Podle poslance MUDr. Davida Kasala (ANO) je posun elektronické neschopenky na další úroveň možný, a mohou to být přímo poslanci zdravotního výboru, kdo se konkrétní iniciativy na změnu zákona chopí. „Může to být na nás. Do roka může být projekt posunutý k tomu, aby to bylo celé elektronizované,“ řekl Kasal. 

Dlužno zmínit, že potřebu odstranit poslední papírový formulář z neschopenky nepociťují všichni zástupci lékařů. V zápise z listopadového zasedání představenstva České lékařské komory se o průkazu nemocného uvádí, že to bude „jediný listinný dokument, který obdrží pacient a který pak obsahuje zápisy v případě kontrol“ a že „zachování papírové formy se v tomto případě jeví jako logické“. Podle ředitele České správy sociálního zabezpečení Mgr. Františka Boháčka je zachování listinné podoby průkazu nemocného v tuto chvíli vhodné. „Na průkazu jsou uvedeny osobní údaje pacienta, informace o tom, kde se bude zdržovat v době nemoci, a další. V tuto chvíli nemáme tolik fyzických osob – pojištěnců, kteří by měli elektronickou identitu, aby se mohli obratem přihlásit k portálu České správy sociálního zabezpečení. Tedy elektronickou občanku s čipem nebo prostředek Národní identitní autority. Proto zůstává průkaz práce neschopného pojištěnce v papírové podobě. Až se situace změní a pojištěnci budou mít elektronickou identitu, změně se bránit nebudeme. Nemůžeme ale připustit, aby osobní údaje pojištěnce chodily v nezabezpečené formě e‑mailem,“ řekl poslancům Boháček.