Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality

GSK investuje 2,3 miliardy korun do odhalení funkčního mechanismu buněk

26. 6. 2015

Farmaceutická společnost GSK oznámila spuštění chodu Institutu pro biomedicinská studia Altius. Ten bude mít dva hlavní cíle: odhalit funkční mechanismy buněk a zjistit, jakými algoritmy lze ovládat geny.

Institut Altius (od latinského „výše“) bude mít charakter nezávislé, neziskové, výzkumné instituce a bude sídlit v Seattlu. GSK vyčlenila na jeho provoz po dobu prvních pěti let přibližně 95 milionů amerických dolarů. Očekává přitom, že jí zjištěné vědecké poznatky pomohou lépe předpovídat, jak budou nová potenciální léčiva úspěšná v klinických studiích. To by mohlo přinést výrazné snížení nákladů na vývoj nových léků.

V rámci smluvně zakotvené 10leté spolupráce bude prvních pět let provozu hrazeno ze strany GSK, očekává se ale, že institut bude schopný najít i další, jak veřejné, tak soukromé, zdroje financování. Celková výše investice GSK dosáhne 95 milionů amerických dolarů. Dodatečné prostředky může institut od farmaceutické společnosti získat, pokud jí poskytne své případné objevy a know-how, které přispějí k efektivnějšímu výzkumu a vývoji nových léčiv. Za tímto účelem si GSK ponechala předkupní právo na vynálezy institutu. PharmDr. Monika Horníková, ředitelka české pobočky GSK dodává: „Založení institutu dokladuje snahu GSK využívat pochopení biologických procesů a chování genů k maximálnímu zefektivnění velmi nákladného výzkumu a vývoje nových léků. Jde nám o to, abychom byli schopni co nejdříve posoudit, který výzkumný projekt má nejvyšší šanci uspět, a proto má smysl jej podporovat.“

Spolupráce farmafirmy a institutu zefektivní výzkum a vývoj nových léčiv

V současnosti mají odborníci o funkčním mechanismu buněk mnohem méně informací, než by potřebovali. Často proto není možné úspěšně předpovědět, jak bude dané potenciální léčivo po opuštění laboratoře reagovat při kontaktu s lidským organismem. Tato nízká informovanost o procesech, které po podání léku probíhají v tkáních na buněčné úrovni, je důvodem, proč se drtivá většina kandidátních léčiv vůbec nedostane k pacientům. A právě to je důvodem vysoké ceny léků. Tržby z těch úspěšných totiž musejí finančně pokrýt i náklady na výzkum a vývoj těch, které se ukázaly jako nepoužitelné z mnoha různých důvodů – od nedostatečné účinnosti až po vážné vedlejší účinky. „Pokud jde o průlomové využití informací o fungování lidského genomu při vývoji léčiv, jsme stále v rané fázi. Už teď jsme si však vědomi, jak zásadně by to mohlo ovlivnit celý proces,“ říká Lon Cardon, senior viceprezident GSK pro Oddělení alternativních objevů a vývoje.

V čele bude mezinárodně uznávaná kapacita na genetiku

Institut Altius povede renomovaný odborník v oboru genetiky doktor John A. Stamatoyannopoulos, profesor Oddělení genetiky a medicíny Lékařské fakulty washingtonské univerzity (University of Washington School of Medicine), který dodává: „Smyslem projektu je poskytnout vědcům prostředí, které spojí výzkumnou kreativitu lidí z akademické sféry s takovými technologickými možnostmi co do přístrojové vybavenosti, automatizace i výpočetní kapacity, které doposud akademici neměli k dispozici. Institut bude zcela nezávislý na GSK, bude mít vlastní management, správní radu i externí poradce.“

Zdroj: Tisková zpráva GSK