Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality

Homeopatika a akupunktura: studie ukázaly nulový efekt

13. 7. 2015

Nedávný článek MT o alternativní medicíně vzbudil mezi odbornou veřejností velký ohlas. Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN, v následujícím příspěvku upozorňuje na studie, které homeopatii a akupunkturu sledovaly. Výsledky dopadly pro obě tyto metody nepříznivě.

Jsem rád, že se tomuto důležitému tématu redakce Medical Tribune věnuje. Pokládám za vhodné některé termíny, které se v článku objevují, podrobněji definovat.

V textu je například řeč o některých lécích, které dosud nebyly zkoumány na základě dnešního pojetí EBM. Randomizované kontrolované studie z velké části chybějí například pro dětské pacienty, velmi staré pacienty, některé levné a dlouhodobě používané léky (zmiňovaný aspirin, cyklofosfamid v řadě indikací u autoimunitních chorob apod.).

Platí to také pro některé nové léky, kde tyto studie dosud neproběhly, a v některých případech je tedy nutné činit závěry na základě RCT (Randomised Control Trial) v jiných populacích, na základě observačních dat a někdy i jen na základě mínění expertů.

I v rámci toho, co je v textu označeno jako alternativní medicína, jsou jistě rozdíly, např. některé léky tradiční čínské medicíny jsou toxické (obsahují kyselinu aristolochovou – Chinese herb nephropathy), jiné byly testovány v experimentu a prokázaly určitou účinnost (triptolid).

Studie akupunktury a homeopatie

Zmiňovaná akupunktura má přesvědčivou negativní RCT a homeopatie má jednoznačné negativní metaanalýzy RCT. I zcela iracionální přístupy (např. homeopatii) lze v podmínkách RCT testovat, i když o to jejich provozovatelé zpravidla nestojí.

Randomizovaná kontrolovaná studie v časopise Archives of Internal Medicine z roku 2006 ukázala, že cílená akupunktura byla z hlediska kontroly bolesti stejná jako zavedení jehel kamkoli (bez ohledu na akupunkturní body) – typický placebo efekt.

Z hlediska homeopatie změnilo přístup k homeopatii v UK review více než 100 studií prezentované Shangem v roce 2005 v časopise Lancet. Hlavní argumentace homeopatů byla, že negativních důkazů stále není dost a že je třeba individuálně testovat homeopatii ve studiích v každé jednotlivé možné indikaci. Recentně dospěla k závěru o neúčinnosti homeopatie australská analýza. Je zřejmé, že ti, kteří homeopatika vyrábějí, prodávají je a používají, se přesvědčit nedají.

Rozdíl mezi vědou a pavědou je dle filosofa Hanse Poppera právě falzifikovatelnost. Věda mění svá paradigmata, pokud se ukáží být nesprávná, nepřesná nebo neúplná, pavěda kritiku odmítá a setrvává na svých omylech.

Důležité (a nedostatečně zdůrazněné) téma je odpovědnost za iracionální a neověřené postupy, zejména když je současně doporučováno opuštění principů EBM, za které u nás bohužel nikdo nenese odpovědnost.

Proponenti alternativní medicíny často argumentují zisky farmaceutických firem a spiknutím lékařů s firmami (spiknutí je u iracionálně myslících vždy velmi oblíbené), sami ale rozhodně své postupy nenabízejí altruisticky zadarmo.

qr homeopatie odkazy

Zdroj: www.tribune.cz