Právní aktuality

Konec účinkování lékařů a sportovců v reklamách?

1. 4. 2021

Konec účinkování lékařů a sportovců v reklamách?

Barevné pilulky, které se na první pohled tváří jako zázračný lék. Lampa, která vás za pár minut zbaví dlouholeté artrózy. Sytě zelené nápoje s obsahem roztodivných řas slibující okamžitou detoxikaci organismu. Co mají tyto produkty, s nimiž se každý z nás bezesporu již mnohokrát setkal kupříkladu při listování svým oblíbeným časopisem či „surfování“ po internetu, společného? U všech těchto výrobků se na první pohled zdá, že se jedná o lék či zdravotnický prostředek. Jinými slovy se v kontextu nové právní úpravy regulace reklamy účinné od 26.05.2021 jedná o zbrusu novou kategorii tzv. výrobků, které cílí na zdraví a které zároveň nejsou ani léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem. Nutno však podotknout, že se prozatím jedná o kategorii obestřenou tajemstvím, jelikož není jasné, zda do ní budou spadat i doplňky stravy, kosmetické přípravky či další zboží běžně dostupné v lékárnách. A proč nová regulace reklamy výrobků cílících na zdraví vzbudila takový rozruch?

 Zastánci této novinky ji považují za užitečnou a potřebnou, neboť údajně napomůže k zamezení škodlivé, fakticky klamavé reklamy, která může uvést pacienty v omyl a ohrozit tím jejich zdraví. Částečně má nová úprava mířit na tzv. šmejdy prezentující výrobky tím způsobem, že vyvolávají (zvláště ve zranitelnějších skupinách osob, jako jsou například senioři) mylný dojem o jejich mnohdy doslova zázračném účinku. Z tohoto důvodu se zákonodárci rozhodli pro výslovnou úpravu reklamy na tuto nově definovanou kategorii výrobků, jejímž cílem je jediné, a to zabránit tomu, aby byly barevné pilulky či zázračná lampa, které jsou zmíněny v úvodu tohoto článku, nesprávně zaměňovány za léčiva či zdravotnické pomůcky.

Reklama na tuto kategorii produktů v první řadě nesmí žádným způsobem nepravdivě naznačovat, že se jedná o léčivý přípravek či zdravotnický prostředek. Rovněž je zcela vyloučeno, aby reklama naznačovala, že použití výrobku zlepší zdravotní stav zákazníka. Zde je však nutné zmínit, že toto omezení nepředstavuje žádnou převratnou změnu, neboť jej bylo možné vyvozovat z dosavadní právní úpravy tzv. nekalých obchodních praktik. Pro praxi však bude jistě novinkou, že výrobky cílící na zdraví nebude možné doporučovat s odvoláním na stanoviska vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, jejichž společenské postavení by mohlo podpořit jejich používání. Toto pravidlo by totiž mohlo v závislosti na jeho výkladu vést až k velice zásadním omezením. Nejen že by např. stomatologové měli zapovězeno vystupovat v reklamách na zubní pastu, ale při širší interpretaci by se v reklamních spotech zaměřených na tuto kategorii výrobků pod hrozbou sankce v podobě vysoké pokuty neměly objevit ani známé modelky či herečky.

V tuto chvíli je tak otázkou, jaké dopady bude mít výše popsaná změna regulace reklamy v praxi. Je možné, že množství výkladových nejasností bude využito jako prostředek tvrdého konkurenčního boje, který může v oblasti marketingové propagace výrazně „zamíchat kartami“.

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.