Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality

Lék, který pomáhá přestat kouřit, zřejmě škodí srdci

16. 4. 2018

Vareniklin je lékem na předpis určeným k léčbě závislosti na nikotinu při odvykání kouření. Nová studie však varuje, že je zároveň spojen se zvýšeným rizikem hospitalizací z kardiovaskulárních příčin.

Vědci s využitím kanadských zdravotnických databází identifikovali celkem téměř 57 000 nových uživatelů vareniklinu. Na základě vlastního pozorování samotných pacientů pak porovnávali období 12 týdnů po prvním podání léku s obdobím zahrnujícím jeden rok před nasazením až jeden rok po nasazení vareniklinu (s vyloučením dvanáctitýdenního období při jeho užívání).

Hospitalizace a návštěvy emergence/pohotovosti z důvodů srdečně-cévních příhod (jako je akutní infarkt myokardu, ischemická příhoda či destabilizace anginy pectoris) byly o 34 % vyšší v období 12 týdnů po nasazení vareniklinu než ve zbytku pozorovacího období. Autoři se domnívají, že 3,95 kardiovaskulárních příhod na 1000 uživatelů vareniklinu má souvislost s užíváním tohoto léku.

Pacienti i lékaři by tak měli vzít v úvahu potenciální kardiovaskulární rizika vareniklinu v porovnání s jeho benefity.

Autor: uza

Zdroj: Gershon AS et al. Cardiovascular and Neuropsychiatric Events Following Varenicline Use for smoking cessation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Published Online: December 20, 2017 https://doi.org/10.1164/rccm.201706-1204OC