Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality | Zpravodajství

Lékárníci na Slovensku budou moci od ledna očkovat proti chřipce

20. 8. 2023

Lékárníci na Slovensku budou moci od ledna očkovat proti chřipce

Slovensko zavádí novelou zákona o léčivech a zdravotnických prostředcích od ledna příštího roku možnost očkování proti chřipce v lékárnách. Proškolení lékárníci budou moci očkovat pouze dospělé, a to na základě písemného doporučení předepisujícího lékaře. Má to přispět ke zvýšení proočkovanosti. Změnu doprovází neobvyklý konsenzus.

Podle autorů změny je výhodou očkování proti chřipce v lékárnách široká dostupnost veřejných lékáren ve Slovenské republice. Má zájemcům zajistit a garantovat rychlou dostupnost očkování. Dosud lidé kvůli očkování musejí s receptem do lékárny a pak zpět do ordinace lékaře.

Argumentuje se také tím, že očkování pomáhá snižovat náklady na zdravotní péči, přispívá ke zdravější a ekonomicky produktivnější populaci a také prodlužuje střední délku života ve zdraví.

„Slovenská lékárnická komora (SLeK) se aktivně podílela na přípravě této novely. Ta naši zemi přiblíží k zemím, kde je očkování stejně dostupné v lékárnách prostřednictvím lékárníků, a tím dlouhodobě pomáhá zvyšovat ochranu obyvatelstva před chřipkou,“ uvedl v reakci na přijetí novely prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., předseda Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie Slovenské lékařské společnosti (SLS), upozornil, že chřipka patří mezi vysoce infekční akutní onemocnění, kterým lze účinně předcházet očkováním. Veškeré snahy, které napomáhají zlepšení dostupnosti očkování, jsou vítány a lékárny jsou v tomto případě velmi vhodným zdravotnickým zařízením. Chřipka může zhoršit stav dýchacích cest a způsobit primární virový zápal plic nebo oslabit organismus, který je snadněji napadnutelný bakteriální infekcí, jež způsobuje bakteriální zápal plic. Zároveň může dojít ke zhoršení astmatu nebo chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Virus chřipky a následná reakce imunitního systému působí na výstelku cév a způsobuje jejich zánět. Komplikace chřipky mají vliv také na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, jako je infarkt myokardu, srdeční selhání, mozková mrtvice, zhoršují cukrovku nebo způsobují tromboembolismus, Guillainův‑Barrého syndrom nebo encefalopatii, případně akutní poškození ledvin. Chřipka je stále podceňována jako faktor přispívající k úmrtím v důsledku těchto stavů.

Podle údajů OECD je proočkovanost slovenské populace proti chřipce jedna z nejnižších v Evropě. V posledních deseti letech se proočkovanost pohybuje kolem pěti procent. Podle prof. MUDr. Zuzany Krištúfkové, PhD., MPH, předsedkyně Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti SLS, chřipka způsobuje v Evropě každoročně 4–50 milionů symptomatických případů a 15 000–70 000 evropských občanů každoročně umírá na příčiny související s chřipkou: „Tato čísla poukazují na vysokou zátěž chřipky a s ní spojené rostoucí sociální a ekonomické náklady, což podtrhuje význam prevence tohoto onemocnění. Očkování je nejúčinnějším způsobem prevence chřipky.“

Očkování ve veřejných lékárnách by proto nemělo být vnímáno jako cíl, ale jako prostředek k dosažení vyššího cíle. Epidemiologové vnímají očkování v lékárnách velmi příznivě a podporují ho. Tento krok také odlehčí praktickým lékařům, kteří jsou péčí o pacienty značně přetíženi.

„Očkování bude dostupné na základě písemného doporučení předepisujícího lékaře, které může být součástí receptu na vakcínu. Nesmí být starší než tři dny. Za správné podání vakcíny bude zodpovědný poskytovatel lékárenské péče. Praktičtí lékaři pro dospělé tuto možnost uvítají,“ zdůraznila hlavní odbornice MZ SR pro všeobecné lékařství dr. Adriana Šimková.

V zemích, které mají legislativu umožňující očkování v lékárnách lékárníky, se proočkovanost populace zvyšuje. Patří mezi ně například Velká Británie, Portugalsko, Švýcarsko a Francie. Kromě samotného očkování se lékárníci podílejí na vzdělávacím procesu, čímž pomáhají snižovat tlak na zdravotní systém, přinášejí plátcům úsporu nákladů a pomáhají například identifikovat osoby se zvýšeným rizikem nákazy. Zájem slovenských lékárníků o očkování je slibný. Podle průzkumu by na Slovensku téměř šest z deseti lékárníků uvítalo možnost očkovat dospělou populaci proti chřipce v lékárnách a více než 75 procent dotázaných lékárníků by využilo možnosti absolvovat školení v oblasti očkování. Ještě větší zájem projevili studenti farmacie. „Většina lékárníků na Slovensku vyjádřila v průzkumu v roce 2021 zájem absolvovat akreditované vzdělávání, které je připraví na nové kompetence,“ upozornila viceprezidentka SLeK a proděkanka Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Školení lékárníků bude probíhat v rámci nového akreditovaného certifikačního programu. Farmaceutická fakulta UK v Bratislavě ve spolupráci se skupinou odborníků připravila vzdělávací program pro lékárníky v oblasti rutinního očkování dospělých, který bude jednou z podmínek úspěšného zavedení očkování ve veřejných lékárnách. Kurs zahrnuje teoretické a praktické znalosti z různých oblastí, jako je epidemiologie přenosných nemocí, očkování, správné skladování a aplikace vakcín. Ale také informace o kontraindikacích, možných očekávaných nežádoucích účincích a stavech po očkování. Lékárníci se naučí praktickému provedení aplikace vakcín nebo první pomoci. Děkan Farmaceutické fakulty UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, připomněl: „Vzdělávání farmaceutů bude zahrnovat nejen školení v aplikaci vakcín, ale také v řízení neodkladné péče a bude zahrnovat teoretické znalosti o očkování nebo praktický nácvik pod odborným vedením lékaře v ambulanci.“

Díky pandemii covidu‑19 jsou na Slovensku zkušenosti i s řízením očkování mimo prostory klasické ambulance. Dr. Tomáš Szalay, lékař Bratislavského samosprávného kraje, organizátor velkého očkovacího centra proti covidu‑19, zapojení lékáren do očkování proti chřipce uvítal a tuto strategii podporuje: „V současné době vyžaduje očkování dospělé populace na Slovensku několik aktivních kroků. Konkrétně se jedná o návštěvu lékaře nebo telefonát a žádost o vystavení elektronického receptu na vakcínu. Pacient si pak musí dojít do lékárny pro vakcínu a vrátit se, ideálně ihned do ordinace lékaře, nebo vakcínu co nejdříve vzít domů, uschovat v lednici a druhý den jít přímo ke svému lékaři a nechat si vakcínu aplikovat. Stává se, že musíte čekat mezi nemocnými pacienty. Pokud bylo možné získat vakcínu na stadionu, určitě by nebyl problém aplikovat vakcínu v lékárně.“

Příprava schválené legislativy a obsahu certifikačního školení trvala více než dva roky a podíleli se na ní klíčoví odborníci – imunologové, epidemiologové, praktičtí lékaři a farmaceuti. Podporu zavedení očkování v lékárnách vyjádřila kromě Slovenské lékárnické komory také Slovenská lékařská komora, Slovenská společnost všeobecného a praktického lékařství a další odborné společnosti, jakož i hlavní odborník ministerstva zdravotnictví pro všeobecné lékařství. „Tento neobvyklý konsensus napříč profesemi vnímáme jako významný krok a odbornou záruku užitečnosti nejen přiblížení očkování lidem, ale také jako dlouho očekávaný začátek využívání odborných kompetencí slovenských lékárníků,“ uzavřel PharmDr. O. Sukeľ.

Vyšlo v titulu Medical Tribune