Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Zprávy ČLnK

Lékárník nově nesmí lék při chybovém hlášení vydat ani v případě, že nevykazuje žádné známky padělku.

12. 1. 2021

12. 1. 2021 | Od 1. 1. 2021 nesmí být v lékárnách pacientům vydávány léčivé přípravky, které neprojdou ověřením pravosti balení. Lékárny musí nyní uložit do karantény léky, které systém ověřování provozovaný Národní organizací pro ověřování pravosti léčiv, z.s. (NOOL) nepotvrdí jako pravé. Podle odhadu České lékárnické komory (ČLnK) to může být až 90 000 balení léčivých přípravků ročně. Lékárníci žádají pacienty o pochopení, pokud jim v takovém případě lék nevydají. Za výdej léku, který neprošel ověřením, totiž hrozí ze strany SÚKL pokuta ve výši až 2 mil. Kč.
U žádného chybového hlášení zjištěného v ČR v průběhu roku 2020 se padělek neprokázal. Situaci by vyřešilo uplatnění dosavadního výkladu 
Lékárníci ověřují jednotlivá balení léčiv v rámci svých povinností již od samého počátku zavedení této povinnosti v roce 2019. Do konce loňského roku bylo možné lék vydat i přes chybové hlášení (tzv. alert) pokud lékárník neměl pochybnost o jeho pravosti. „Česká lékárnická komora se znovu obrátila na ministra zdravotnictví a požádala ho o potvrzení výkladu platného do konce loňského roku. Ačkoliv za téměř dva roky byly vyprodukovány stovky tisíc chybových hlášení, ani jedno nebylo kvůli padělku léčivého přípravku. Chyby se objevují zejména v nahraných datech v centrálním systému k ověřování,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK. Dopad současného rozhodnutí bude mít vliv na poskytování lékárenské péče. Už dnes je třeba v důsledku nového výkladu počítat se situacemi, kdy do lékárny přijde pacient, který svůj lék nutně potřebuje, a ačkoliv má lékárník přípravek v ruce, po vygenerování alertu jej pacientovi nevydá a uloží jej do karantény. Stejně se musí nově zachovat i nemocniční lékárna, která je nucena zadržet výdej léčiv například pro celé oddělení velké nemocnice. Fakt, že současné nařízení v ověřování pravosti léčiv bude mít nezanedbatelný vliv na dostupnost léčivých přípravků potvrzuje i viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., který se problematikou dlouhodobě zabývá: „Podle odhadu ČLnK se může jednat až o 90 000 balení léčivých přípravků ročně, které budou muset být umístěny lékárníkem do karantény a k pacientům se v potřebný okamžik nedostanou.“ Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991. Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.