Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Aktuality | Zpravodajství

Lékový záznam může pomoci zlepšit adherenci k léčbě

1. 9. 2021

Lékový záznam může pomoci zlepšit adherenci k léčbě

Nejen při správné dispenzaci, ale i při konzultaci je pro lékárníka sdílený lékový záznam užitečným nástrojem.

Webinář s názvem Lékový záznam pacienta v lékárně vedl PharmDr. Marek Lžičař z Nemocniční lékárny FN u sv. Anny v Brně a byl součástí cyklu České lékárnické komory k tématu adherence. PharmDr. Lžičař se věnuje konzultacím v konzultačním středisku u svaté Anny dvacet let.

V historii byly záznamy pacientů zapisovány na receptury a záznamy, a to už v Mezopotámii klínovým písmem na hliněné tabulky nebo ve starém Egyptě na papyrus. Cílem bylo uchovat dalším, kteří umějí číst, informaci o tom, co se osvědčilo.

V současnosti máme pro zdravotnickou dokumentaci k dispozici papírové kartotéky, v nichž nemusí být zrovna pohodlné vyhledávání, nebo kartotéky v elektronické podobě. Papírová dokumentace se záznamy z ambulantní péče se uchovává pět let od posledního záznamu, u lůžkových zdravotnických zařízení až 40 let od hospitalizace nebo deset let po úmrtí pacienta.

Záznamy v lékárně máme už delší dobu k dispozici ve vlastním softwaru, postupem času se pro účely souvislejší konzultační činnosti plní v našich databázích historie pacientů, přinejmenším se zachovává léková historie. „U konkrétního klienta se mohou zaznamenávat i volně prodejné přípravky a doplňky stravy, pokud má lékárna k dispozici klientské karty. To může zvýšit kvalitu poskytovaných informací stran vhodnosti nebo nevhodnosti volně prodejných přípravků v kombinaci s chronicky užívanými léky,“ poznamenal PharmDr. Lžičař. Mnohé lékárny také mají k dispozici systém, který pomáhá odhalovat lékové interakce.

Od června 2020 mohou být centrální lékové záznamy pacientů sdílené lékařům i lékárníkům. „Lékový záznam, který máme momentálně k dispozici, je funkcionalitou elektronického receptu. Je to evidence všech vystavených, případně vydaných elektronických receptů,“ připomněl PharmDr. Lžičař.

Důležité je, že do lékového záznamu pacienta mohou nahlížet jen ti, kdo mají od Státního ústavu pro kontrolu léčiv přiděleny přístupové údaje a využívají komunikační certifikát poskytovatele zdravotních služeb. Ten získávají jak lékaři, tak farmaceuti. Pacient se může přihlásit pomocí bezpečné elektronické evidence prostřednictvím webové aplikace.

Do dokumentace může nahlížet oprávněná osoba jen a pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Každý vstup, každé nahlížení je zaznamenáno a je možné dohledat, co kdo v lékovém záznamu hledal a jak dlouho. To je rozdíl oproti papírové dokumentaci. Pro lékárníky stejně jako pro lékaře platí zachování lékařského tajemství.

Po určitých debatách funguje sdílený lékový záznam v systému opt-out, pokud pacient nevysloví nesouhlas, mohou lékaři a lékárníci do lékového záznamu nahlížet. „Výhodou je, že se zajistilo široké využití lékového záznamu,“ říká PharmDr. Lžičař.

Za neoprávněný přístup a nahlédnutí do sdíleného lékového záznamu a za zpřístupnění citlivých údajů třetí osobě hrozí sankce až do výše dvaceti milionů korun. Hrozí i odnětí možnosti poskytovat zdravotní služby.

„Na Slovensku se elektronické zdravotnictví vyžívá trochu šířeji. Kromě eReceptu jsou zdravotnickými zařízeními do systému dodávány další údaje, které jsou následně k dispozici ostatním poskytovatelům zdravotní péče. Je to o krok dále,“ podotkl PharmDr. Lžičař. Součástí systému ezdravie je objednávkový systém, elektronický poukaz na zdravotnické prostředky, pacientský sumář, záznamy z odborných vyšetření a zobrazovacích metod nebo propouštěcí zprávy. „Český sdílený lékový záznam je dobrý, ale do budoucna by bylo dobré rozšíření,“ myslí si PharmDr. Lžičař.

Pacient může vyjádřit nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu, a to buď plošný, pro všechny lékaře, pro všechny klinické farmaceuty, pro všechny lékárníky, nebo může po nesouhlasu vyjádřit souhlas pouze pro konkrétního předepisujícího lékaře či vydávajícího lékárníka. Počet vyjádřených nesouhlasů malinko narůstá, je to zhruba 6 600 nesouhlasů s nahlížením lékárníka. To představuje mizivé procento pacientů.

Pacient může svůj nesouhlas kdykoli odvolat. Podle PharmDr. Lžičaře může být důvodem zákazu nahlížení obava ze stigmatizace, někteří pacienti nechtějí, aby všichni ošetřující zdravotníci věděli například o jejich návštěvách psychiatra nebo sexuologa. Na druhou stranu může být důvodem i zatajování preskripce návykových látek, když je pacientovi předepisuje více lékařů.

Lékař a klinický farmaceut mohou nahlížet do lékového záznamu, jen když pacientovi již vydali elektronický recept nebo pokud jim pacient předloží občanský průkaz. Zpětně mohou vidět historii pěti let v lékovém záznamu. Pro lékaře je výhodou, že vidí, které léky předepisují pacientům jiní lékaři. Může kontrolovat, jestli si pacient léky vyzvedává.

Klinický farmaceut využije lékový záznam při posouzení farmakoterapie. Lékárník využije lékový záznam pacienta při poskytování zdravotní péče, to znamená při výdeji platného elektronického receptu, nebo v případě konzultace po zadání občanského průkazu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv má statistiku, kolikrát lékaři a lékárníci do sdílených lékových záznamů nahlížejí. Za březen 2021 nahlédli lékárníci do lékového záznamu 131 000krát, uvedl PharmDr. Lžičař. „Když to přepočítáme na počet lékárníků, každý z nás průměrně nahlédne čtrnáctkrát za měsíc,“ říká PharmDr. Lžičař.

Při výdeji v lékárně může lékárník využít lékový záznam ke kontrole duplicit a interakcí, pro výdej generik podle dříve užívaných léků nebo také ke kontrole dávkování.

Pro lékárníky a klinické farmaceuty platí možnost nahlédnout do lékového záznamu 12 měsíců zpětně. Je to velmi dobré pro konzultace v případě, že si pacient nepamatuje všechny užívané léky. Zhodnocení lékového záznamu by mělo představovat odborné posouzení medikace pacienta s využitím informačních zdrojů a informací od pacienta, výsledkem by mělo být doporučení pro pacienta v podobě tištěné nebo tištěné a ústní, trvat může zhruba třicet minut. „Množí se nám případy, kdy pacient přichází na popud praktického lékaře, abychom se mu podívali na medikaci. Bohužel, zavedení hrazeného výkonu je otázkou budoucnosti. Děláme to bezplatně jako určitý benefit pro pacienty, kteří k nám chodí do lékárny,“ uvedl PharmDr. Lžičař.

Stále se v lékovém záznamu ale nezobrazují takzvané centrové léky ani léky podávané při hospitalizaci.

Do budoucna by podle PharmDr. Lžičaře bylo vhodné, aby se v lékovém záznamu objevily další informace, kdyby s tím pacient souhlasil. Například informace o prokázaných alergických reakcích, ale i výsledky konzultací lékárníků a klinických farmaceutů.

Lékový záznam může lékárníkovi pomoci se zvyšováním adherence k léčbě a může být užitečným nástrojem k poradenství.

Celý webinář můžete zhlédnout TADY.