Aktuality

Léky ve všech lékárnách za stejných podmínek. Stejně jako v EU.

25. 4. 2016

Praha 24. dubna 2016

Lékárníci z regionů celé republiky se v sobotu 23. 4. 2016 sešli, aby řešili budoucnost lékárenské péče v ČR. Z důvodu snižování úhrad pojišťoven dochází k jejímu výraznému podfinancování. Především proto v roce 2015 zaniklo 93 lékáren, zejména v malých obcích. Tento úbytek nemůže nijak nahradit ani 44 lékáren nově otevřených v nákupních centrech na okrajích velkých měst. Současně se pacientům dále zhoršila situace s dostupností mnoha léků.

Nedostupnost léků - časová, místní i finanční se stává celostátním problémem. Výsledkem snahy zdravotních pojišťoven o optimalizaci zdravotní péče v ČR cestou neustálého snižování úhrad za léky jsou doplatky pro pacienty a nedostatek léků - v důsledku jejich reexportů i vlivem sníženého zájmu výrobců léky do České republiky dovážet nebo je pro české pacienty vyrábět.

Lékárny, v první řadě ty z malých měst, nedostávají od pojišťoven dostatečně zaplaceno za lékárenskou péči, kterou poskytují svým pacientům lékárníci. Současně je na ně kladeno stále více požadavků, zejména ze strany státní správy. Propady úhrad pojišťoven tak znamenají často vyšší doplatky pro pacienty a současně zhoršení podmínek pro provoz a dostupnost lékáren, zejména v menších obcích. Důsledkem je zrušení provozu téměř padesáti lékáren v České republice v loňském roce a významné rozdíly v doplatcích na léky. Ty jsou součástí zdravotní péče a musí být dostupné všem pacientům za stejných podmínek.

Česká lékárnická komora proto přijala výzvu ministra zdravotnictví a připravila dříve avizovaný návrh změny odměňování, který spočívá v zavedení fixní částky za poskytovanou lékárenskou péči. Pro zajištění její rovné dostupnosti našim pacientům je uvedení této změny do praxe zcela nezbytné. Česká lékárnická komora je plně připravena spolupracovat na jejím zavedení do praxe, jak s ministerstvem zdravotnictví tak i zdravotními pojišťovnami.

 

Zdroj: TZ ČLnK

Dokument ve formátu PDF