Aktuality

Na Škaredou středu pro konopí jedu

7. 4. 2016

Jsme svědky vzestupu jakýchsi hrdinů naruby, bankéřů, byrokratů a jiných individuí, kteří čím dál více trpí chorobou, jež je nutí vytvářet zranitelné systémy a nazývat to pokrokem. (volně z knihy Nassima Nicholase Taleba, Antifragilita). Letošní Škaredá středa (23. 3.) byla na stránkách zdravotnických periodik a zpravodajských portálů ve znamení českého konopí. Po třech letech, jednom měsíci a deseti dnech od podpisu zákona o částečné legalizaci konopí (15. 2. 2013) se „české“ konopí (vypěstované v moravském městě Slušovice) dostalo do distribučního skladu, odkud je mohou objednávat lékárny. Při letmém pohledu se ta tříletá anabáze může jevit jako pohádka s dobrým koncem, jenomže zdaleka nejsme u konce a převyprávěné znění optimistické noty škaredostředečních tiskových zpráv „o vítězství pokroku“ vypadá spíš jako panoptikální fraška za všechny konopné peníze; nebo spíš jako fraška o penězích za všechno to konopí.

Cena

Bez ohledu na to, kolik českého konopí předepíší čeští lékaři pacientům, zaplatí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pěstiteli ve čtyřech splátkách celkem 2 720 000 korun (bez 10% DPH?) za objednaných 40 kg českého konopí. Bez ohledu na to, kolik gramů konopí distributor nakonec dodá do lékáren, zaplatí SÚKL za skladování a distribuci konopí v 36 splátkách celkem 390 000 korun (bez 10 % DPH?). U DPH za konopí se v polovině loňského roku dalo z neoficiálních vyjádření celní a finanční správy usuzovat spíše na sazbu základní (21 %) a ještě v říjnu a v listopadu 2015 to podle sdělení šéfky Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL) vypadalo spíš na sníženou sazbu DPH (15 %). Nakonec se v tiskové zprávě SÚKL na Škaredou středu objevila druhá snížená sazba DPH (10 %). Z pozice státní agentury jde o bagatelní rozdíl, ale pro pacienty se může jedenáct, respektive pět procent ukázat jako zajímavá sleva. K jaké základní ceně se bude ve finále 10% DPH připočítávat, je pořád ještě otázka s nejasnou odpovědí.

Ještě v lednu 2016 se i ve zpravodajství veřejnoprávních médií objevovala cena 75 korun za gram konopí. Nyní zveřejnil SÚKL vstupní parametry pro cenotvorbu konopí jako jednu čtyřicetitisícinu celkových nákladů, které SÚKL zaplatí pěstiteli a distributorovi (68 + 9,75), plus blíže nespecifikovaná obchodní přirážka lékárny a to celé navýšené o desátek ministerstva financí v podobě DPH. Jednoduchým výpočtem dostanete minimální možnou cenu gramu léčebného konopí pro pacienta na hranici 86 korun. Jakkoli nelze výslednou cenu konopí pro pacienty jednoduše spočítat, rozhodli se někteří redaktoři zpravodajských serverů v předvelikonočním čase zázraků uvést magickou stokorunu za gram českého léčebného konopí. V reálném světě se výsledná suma přiblíží spíše částce o polovinu vyšší. SAKL totiž, v souladu s tvrzením v úvodu tohoto příspěvku, nastavil mnohá pokroková opatření, která cestu českého konopí k pacientům rozhodně nezjednoduší ani nezlevní. Zatímco dovážené nizozemské konopí stačí u několika českých distributorů při respektování dovozové vyšší ceny jenom jednoduše objednat, pro objednání a výdej toho českého je zapotřebí ze strany lékárny splnit hned několik podmínek.

Byrokracie

V době vrcholící elektronizace, zabezpečených přístupů, elektronických podpisů, certifikátů a e-Identit je z webových stránek SÚKL nutné nejdříve stáhnout, vyplnit a dvojmo vytisknout sedmistránkovou Rámcovou smlouvu (lékárny se SÚKL) a její tři přílohy. Vyplněné dokumenty je nutné následně odeslat na adresu SAKL. Po podpisu ze strany SÚKL je rámcová smlouva uzavřena. Případné (a předpokládané) změny (zejména v příloze 1) je vždy nutné ošetřit písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud chce lékárna české konopí objednat (minimální objednávané množství je 10 gramů), nestačí jako v případě silných opiátů morfinového typu (nebo dováženého konopí) odeslat distributorovi elektronickou objednávku nebo odkliknout objednávku v nabídce portálu distributora, od kterého už lékárna roky objednává a dokonce i několikrát denně. Pro české konopí musí oprávněná osoba v lékárně do objednávacího formuláře s názvem „Závazná objednávka“ vyplnit identifikační údaje lékárny a identifikační údaje objednávaného konopí. Vyplněný formulář, opatřený elektronickým podpisem oprávněné osoby, musí následně běžným nešifrovaným e-mailem odeslat distributorovi. Na rozdíl od odeslání jednoduché objednávky veškerého lékárenského sortimentu témuž distributorovi „na dva kliky myší v zabezpečeném objednávkovém systému kdykoli“ nabízí SAKL pro české konopí administrativní úkon na zhruba půl hodiny, a to pouze v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin.

K půlhodině na objednání přidejte další administrativní čas, který zabere vyplnění protokolu o každém jednotlivém předání/převzetí objednaného konopí. Recepty na české konopí zůstávají, stejně jako na konopí dovezené, výhradně elektronické. V obou případech je pro účely evidence nutné v lékárně tento elektronický recept (často jen ve formě identifikačního znaku – číselného nebo čárového kódu) převést na jeho analogovou papírovou podobu (rozuměj vytisknout z běžné tiskárny) a zaevidovat do analogové papírové evidenční knihy (formát A4, 64 stran, tvrdá vazba, 149 Kč).

O pár procent víc nebo míň

Celkový dojem pokroku ještě dokresluje fakt, že na rozdíl od údajů v tiskové zprávě SÚKL, kde se píše o 10% sazbě DPH vztažené ke konečné ceně konopí pro pacienty při výdeji v lékárně, je (bude) podle oficiálního ceníku SÚKL do lékáren distribuováno konopí zatížené sazbou DPH 15 % (to proto jsou v úvodním odstavci o cenách u DPH otazníky). A nejzářnější ukázkou zranitelnosti celého systému pěstování a distribuce českého konopí a zároveň dobrou zprávou pro polovinu z dvaceti pacientů, kteří vloni užívali nejsilnější variantu nizozemského konopí, je výsledná koncentrace slušovického produktu.

Komu se, stejně jako mně, už při vypisování zakázky zdálo divné, že SAKL poptává konopí s poměrem účinných látek původní vyhláškou sice známým, leč v Evropě nedostupným (19 % THC : < 1 % CBD), kdo se, stejně jako já, tenkrát ptal, jak k tomu přijdou ti pacienti, kteří přibližně polovinu roku užívají dovážené konopí s obsahem THC 22 procent (jakkoli to tehdy platná vyhláška neumožňovala), může zůstat klidný.

Nizozemský producent konopí, který se významně podílel (nebo stále podílí) na produkci „českého konopí“, se sice pyšní sloganem „Mistři standardizace konopí pro léčebné účely“, ale pokud je standardizací obsahu myšlena standardizace podmínek pěstování, bylo by spíše zázrakem, kdyby se vstupní parametr 22 procent THC u matečné rostliny projevil při důsledném dodržování podmínek snížením obsahu THC na 19 procent tak, jak v zadávacím řízení požadoval SAKL. Naštěstí pro všechny zúčastněné se i tato zvýšená koncentrace THC (podle zveřejněného certifikátu 22,6 procenta) těsně vejde do maximální možné dvacetiprocentní odchylky povolené vyhláškou (22,8 procenta). Jakkoli je koncentrace THC finálního produktu známa (22,6 procenta THC), SÚKL v průvodní dokumentaci charakterizuje české konopí údaji o koncentraci požadované při zadávání zakázky (19 procent THC). Proč to dělá, netuším. Přestože chápu potřebnost legislativně nastavené odchylky v obsahu účinných látek u rostlinných drog, pro neuvedení skutečné hodnoty hledám pochopení jen stěží. Zbývá jen doufat, že k odchylkám v obsahu účinných látek v tradičních lékových formách nepřistupuje lékový ústav s podobnou benevolencí.

Shrnutí

  • Jeden druh českého konopí je konečně k dispozici a pro pacienty bude zatíženo sazbou DPH 10 %.
  • První dodávka vážila něco přes 11 kilogramů a má použitelnost do 31. 1. 2017.
  • Stát za konopí prostřednictvím SÚKL zaplatí celkem 3 110 000 bez DPH.
  • Po splnění formálních byrokratických podmínek mohou lékárny od SÚKL (prostřednictvím distributora) nakupovat české konopí v násobcích 10 gramů za jednotkovou cenu 89,41 Kč/g (včetně 15% DPH).
  • České konopí je papírově vydáváno za produkt o koncentraci 19 procent THC, ve skutečnosti jde o stejné konopí, jaké je dováženo z Nizozemska pod názvem Bedrocan o koncentraci 22 procent THC.
  • Na rozdíl od dováženého může být pro pacienty dvakrát až třikrát levnější.
  • Ostatní konopné varianty, s jiným poměrem koncentrací obsažených kanabinoidů nebo jiné konopné odrůdy, je stále nutné dovážet za vyšší cenu.

Autor: PharmDr. Stanislav Havlíček, člen představenstva ČLnK