Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality | Zpravodajství

Nárok na vrácení přeplatků za léky vznikl v prvním pololetí rekordnímu počtu klientů VZP

21. 8. 2023

Nárok na vrácení přeplatků za léky vznikl v prvním pololetí rekordnímu počtu klientů VZP

V prvním pololetí letošního roku vznikl nárok na vracení přeplatku víc než 370 tisícům klientů VZP. Pojišťovna mezi ně rozdělí 273 milionů korun, což je téměř o pětinu vyšší částka než za stejné období loňského roku. VZP eviduje nejvýraznější procentuální nárůst ve věkové kategorii pojištěnců do 18 let, a to ve výši 69 % v počtu klientů, kteří překročili ochranný limit. Počet klientů, kterým vznikl nárok na vrácení přeplatku, ale vzrostl ve všech věkových kategoriích. Nejpočetnější skupinou jsou pojištěnci nad 70 let, kterým bude vyplaceno 86 % z celkové částky, tj. 234 milionů korun. VZP přeplatky posílá automaticky, zároveň také doporučuje využít zaslání na bankovní účet. 

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

Věková skupina

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

1. pololetí

1. pololetí

2021

2022

2023

2021

2022

2023

0–18 let

929

1 577

2 658

632 078

1 070 659

2 037 165

19–64 let

2 244

2 561

2 771

8 479 896

9 247 363

9 888 495

65–69 let

28 099

30 045

34 258

21 057 301

23 386 644

26 853 120

nad 70 let

264 841

293 656

330 644

171 994 247

195 393 684

234 000 286

CELKEM

296 113

327 839

370 331

202 163 522

229 098 350

272 779 066


Výplata přeplatků

Výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit je stanovena na 200 Kč. Tzn. zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet nevyplacených přeplatků překročí hranici 200 korun. Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, za nějž je limit sledován, ale i mezi roky. Částka, která v součtu přesáhne stanovený limit 200 Kč, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Výše ročního limitu

Roční limit na započitatelné doplatky je stanoven následovně:

  • u dětí mladších 18 let1 000 Kč
  • u dospělého člověka5 000 Kč
  • u pojištěnců nad 65 let1 000 Kč
  • u pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně – 500 Kč

Pravidla pro vyplacení přeplatku a výši ročních limitů stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Co se započítává do ochranného limitu?

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se tedy veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky nad uvedený limit, jim VZP vrací.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP.

Musí pojištěnec o zaslání přeplatku žádat?

Pojištěnec o vrácení přeplatku žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje. Částka je pojištěnci zaslána buď na jeho bankovní účet, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q). VZP klientům doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na bankovní účet.

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

Kraj

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

1. pololetí

1. pololetí

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Praha

39 316

43 155

48 369

28 541 800

31 910 951

37 721 618

Jihočeský

17 436

19 344

21 772

12 213 414

13 884 589

16 023 331

Jihomoravský

33 916

38 624

43 751

22 285 758

25 564 732

31 540 870

Karlovarský

8 536

9 294

10 901

5 526 166

6 218 392

7 628 015

Vysočina

17 604

19 679

22 073

13 680 874

15 660 780

18 084 249

Královéhradecký

14 930

16 510

19 302

9 517 069

10 796 044

13 002 350

Liberecký

14 058

15 314

17 558

9 284 994

10 658 748

12 760 628

Moravskoslezský

22 239

24 781

27 886

14 604 346

16 752 473

20 356 259

Olomoucký

15 730

17 275

19 122

10 587 307

11 791 728

13 789 225

Pardubický

16 974

18 758

21 167

10 707 608

12 017 856

14 428 096

Plzeňský

17 515

19 187

21 458

12 932 239

14 674 334

17 397 010

Středočeský

35 235

38 990

43 792

24 708 923

28 097 308

33 088 860

Ústecký

23 300

25 741

29 195

15 209 662

17 040 300

20 261 109

Zlínský

19 324

21 186

23 985

12 363 363

14 029 994

16 697 446

CELKEM

296 113

327 839

370 331

202 163 522

229 098 350

272 779 066

K věci...

Komu vrací VZP přeplatky za léky u dětí? Je potřeba něco dokládat? 

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou ochranný limit, jsou evidovány a vypláceny vždy konkrétnímu pojištěnci na tzv. číslo pojištěnce. V případě pojištěnců do 18 let jsou přeplatky vypláceny jejich zákonným zástupcům.

Aby přeplatky mohly být zákonnému zástupci (rodiči), případně opatrovníkovi či poručníku, vyplaceny, musí doložit svůj vztah k dítěti – tzn. musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu apod., nebo ověřené kopie těchto dokladů.

Musím o zaslání přeplatku žádat?

Pojištěnec o vrácení přeplatků na zákonem stanovený ochranný limit žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje a peníze pojištěnci automaticky zašle, jakmile součet přeplatků překročí hranici 200 Kč. Pojištěnci je tato částka (v součtu 200 Kč a více) vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají (od 1. 1. 2022) mezi jednotlivými roky.

Zákokný zástupce výši zaplacených doplatků u nezletilého dítěte snadno zjistí v aplikaci Moje VZP, kde si může zřídit tzv. zástupnictví. Pravidla pro vyplácení přeplatků stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Jakým způsobem je přeplatek pojištěnci vyplacen?

Přeplatek evidovaný na nezletilé dítě může zdravotní pojišťovna zaslat na bankovní účet jeho zákonného zástupce nebo případně také poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu může zákonný zástupce nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q).

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro variantu zasílání poštovní poukázkou, je potřeba, aby si nechal vystavit Průkaz příjemce (zmocněnce) na kterékoliv pobočce České pošty. Tento průkaz opravňuje k vyzvedávání zásilek i finančních částek pro nezletilého.

Jaká je výše ročního limitu u dětí?

U dětí mladších 18 let je hranice ročního limitu na započitatelné doplatky stanovena na 1 000 Kč. Výši ročních limitů na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění, rovněž stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Zdroj: Kapitoly online