Zprávy ČLnK

Neplýtvejte zbytečne speciálními ochrannými prostředky

30. 3. 2020

29. 3. 2020 | Ústřední krizový štáb vydal doporučení pro racionální používání ochranných pomůcek.
Respirátory FFP3 (ekvivalent GB19083 st. 2) by měli společně s ochranou očí  používat primárně zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, například urgentní příjem v nemocnicích, infekční kliniky s COVID pacienty a podobně.
V čističkách odpadních vod by měli respirátory nebo polomasky na úrovni FFP3 používat pracovníci, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par. Respirátory FFP2 (ekvivalent GB2626, N95, KN95) jsou vhodné pro další profese, POKUD JSOU v častém přímém styku s veřejností. Jedná se ostatní lékaře, stomatology (respirátor doplnit štítem), praktické lékařie ambulantní specialisty, lékárníky, prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty, příslušníky armády apod. Respirátory FFP2 jsou vhodné také v potravinářském průmyslu, v tzv. „čistých provozech“. Pro ostatní profese a činnosti, včetně hasičů, policistů, příslušníků armády, bez intenzivního kontaktu s věřejností,  pro pracovníky v průmyslu či potravinářství, běžných občanů, důchodců apod., zcela postačují roušky jednorázové nebo i látkové, případně respirátory FFP1. Pokud nemáte čisté ruce, nedotýkejte se očí, nosu a úst. Pravidelně si umývejte ruce teplou vodou a mýdlem, používejte desinfekci. Prosíme, používejte ochranné prostředky přiměřené k vašim činnostem. Děkujeme! Zdroj: lekarnici.cz