Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Zpravodajství

Reakce ředitele Alliance Healthcare na lživou kampaň

12. 12. 2015

Vážení obchodní partneři,

jsem nucen reagovat na cílenou a lživou kampaň, která je pravděpodobně způsobena konkurenčním prostředím a je namířena nejenom na projekt Alphega lékárna, ale i na samotnou společnost Alliance Healthcare s.r.o. V lékárenské distribuci působím již mnoho let, ale s takovou taktikou poškodit naše společné zájmy jsem se ještě nesetkal. Tyto praktiky se naprosto vymykají běžnému konkurenčnímu obchodnímu prostředí. Zodpovědně prohlašuji, že změnou vlastnické struktury společnosti Alliance Healthcare v rámci Walgreens Boots Alliance nedošlo k žádné změně původní strategie, kterou je podpora nezávislých lékáren na trhu v České republice a budování projektu virtuálního řetězce lékáren pod obchodní značkou Alphega lékárna. Zdůrazňuji, že se jedná o celoevropský koncept nezávislých lékáren, do kterého je zapojeno více než 6 500 lékáren v 9 evropských zemích. Naším cílem je nadále rozšiřovat a podporovat členskou základnu projektu Alphega lékárna, zvyšovat výnosnost a konkurenceschopnost členských lékáren. Na základě dosavadních obchodních jednání s dodavateli a s ohledem na úspěšnou implementaci category managementu ve více než 100 Alphega lékárnách je prokazatelně vidět, že se členským lékárnám ekonomicky a obchodně daří a prognóza nárůstu jejich ziskovosti pro příští rok je velmi příznivá. V Česku se úspěch bohužel neodpouští a někomu to určitě vadí. Rovněž se musím vyjádřit k nepravdivým informacím týkajících se pánů Rudolfa Matějky a Pavla Jinocha. Pan Matějka spolupracuje s naší společností externě na základě smlouvy o dílo. Jeho úkolem je dodání smluvního díla (category management, jeho podpora a tvorba vstupních planogramů). Žádné jiné úkoly pan Matějka od naší společnosti nemá. Pan Pavel Jinoch je zaměstnancem naší společnosti. Je odpovědný za obchodní jednání směrem k výrobcům a v organizační struktuře společnosti se zodpovídá Alphega manažerovi Jaroslavu Kozákovi. Dnes (10. 12. 2015) jsem obdržel od několika členů projektu Alphega lékárna informaci o e-mailu, který byl odeslán z redakce odborného časopisu Pharma News. Tento e-mail uvádí jednoznačně nepravdivé informace a poškozuje tím projekt Alphega lékárna a společnost Alliance Healthcare. S vedením redakce časopisu budeme jednat a podnikneme veškeré kroky včetně právních na ochranu našeho dobrého jména. Věřím, že toto mé vyjádření je dostačujícím důkazem toho, že záměrem společnosti Alliance Healthcare je dlouhodobá podpora nezávislých lékáren. Závěrem si Vám dovoluji popřát hezké a ničím nerušené vánoční svátky a ať se nám společně v novém roce daří. S pozdravem Ing. Jan Rohrbacher výkonný ředitel společnosti Alliance Healthcare Zdroj: Oficiální stanovisko výkonného ředitele společnosti Alliance Healthcare s.r.o , stránky společnosti Alliance HealthCare