Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Zprávy ČLnK

Opatření vlády z neděle 15. března vyšla ve Sbírce zákonů

16. 3. 2020

  1. 2020 | Ve Sbírce zákonů vyšlo celkem sedm usnesení vlády z 15. března. Odkaz na celou částku Sbírky zákonů zde.

Přehled jednotlivých usnesení:

Usnesení č. 84, o přijetí krizového opatření

 • umožňuje nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz nebo posouzení zdravotní způsobilosti u nastupujících zaměstnanců,
 • ruší povinnost provádět periodické lékařské prohlídky,
 • prodlužuje platnosti povolení zaměstnání,
 • ruší povinnost dodržovat některé požadavky pro uvádění na trh u zabalených potravin,
 • rozšiřuje výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách,
 • stanoví podmínky prodeje nebaleného pečiva,
 • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona,
 • zakazuje prodej ubytovacích služeb vyjma ubytoven, lázeňských zařízení a školských ubytovacích zařízení, provoz autoškol, taxislužby s výjimkou rozvozu potravin nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobymarketů, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb na vnitřních i venkovních sportovištích, nařízení obcí vymezující oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s  cenovými předpisy,
 • opatření platí po dobu nouzového stavu, zákazy do 24. 3. 2020 do 6.00 hodin.

Usnesení č. 85, o přijetí krizového opatření

 • jde o všeobecně známé opatření o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky obsahující též doporučení zaměstnavatelům pro kontakt s ostatními osobami, pro přednostní využití platebního styku, pro omezení přímého kontaktu se zákazníky, a pro chování ve veřejných provozovnách,
 • podle čl. I písm. h) je výslovně povolen pobyt v přírodě nebo parcích, podle mediálních vyjádření veřejných činitelů jsou možné i cesty za účelem pobytu v přírodě,
 • opatření je účinné do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin.

Usnesení č. 86, o přijetí krizového opatření

 • všichni zaměstnanci vykonávající povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., a zákona 96/2004 Sb., (zdravotníci) mají zakázáno čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu.

Usnesení č. 87, o přijetí krizového opatření

 • s účinností do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin se ukládá orgánům veřejné moci zahájit omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

Usnesení č. 88, o přijetí krizového opatření

 • odkládají se doplňovací volby do Senátu PČP v Teplicích.

Usnesení č. 89, o přijetí krizového opatření

 • nařízení týkající se provozu školských zařízení pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, ozbrojených sil a pracovníků těchto školských zařízení.

Usnesení č. 90, k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 • usnesením se po dobu platnosti nouzového stavu ukládá pracovní povinnost žákům a studentům vysokoškolských i středoškolských zdravotnických oborů, podrobnosti viz usnesení.

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

Zdroj: lekarnici.cz