Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality

Práce na noční směny a nezdravý životní zvyšují riziko rozvoje diabetu

13. 5. 2019

Práce na noční směny a nezdravý životní zvyšují riziko rozvoje diabetu

Práce na noční směny v kombinaci s nezdravým životním stylem zvyšuje pravděpodobnost rozvoje diabetu mellitu 2. typu. Toto zjištění vyplývá z analýzy dvou významných studií věnovaných problematice směnného provozu a zdravotního stavu pracovníků ve zdravotnictví. Analýza byla prezentována v časopise BMJ.

Analyzované studie

Američtí a čínští odborníci analyzovali dvě dlouhodobé prospektivní studie, kterých se účastnilo více než 140 000 zdravotních sester. Studie se neúčastnily sestry, kterým byl již před začátkem studie diagnostikován diabetes mellitus či onemocnění věnčitých tepen. Účastnice vyplňovaly v pravidelných dvouletých intervalech dotazníky týkající se jejich životního stylu a zdravotního stavu.

Výsledky

V první studii, která čítala více než 55 000 sester, bylo evidováno 5474 případů diabetu 2. typu, ve druhé studii s více než 88 000 účastnicemi se jednalo o 5441 případů. Sestry zapojené do analyzovaných studií, které pracovaly na směny déle než 5 let a zároveň nedodržovaly zásady zdravého životního stylu, měly více než 2,83krát vyšší pravděpodobnost než ženy bez těchto rizikových faktorů, že u nich propukne diabetes mellitus 2. typu. Za nezdravý životní styl se považovalo kouření, fyzická aktivita trvající méně než 30 minut a skóre hodnotící stravování dle indexu AHEI (Alternate Healthy Eating Index) v dolních třech pětinách škály. Každých 5 let práce na směny zvyšuje podle autorů analýzy riziko rozvoje diabetu o 30 %. Kombinace více rizikových faktorů, jako je kouření, příliš vysoký index tělesné hmotnosti (BMI) a nezdravá strava více než zdvojnásobují riziko rozvoje diabetu mellitu 2. typu.

Z porovnání rizika rozvoje diabetu u sester pracujících na směny a těch, které nejsou ve směnném režimu, vyplývá, že poměr rizik dosahuje hodnoty 1,04 v případě práce na noční směny trvající 1 až 5 let, hodnoty 1,09 při směnném provozu trvajícím 5 až 9 let a hodnoty 1,16, pokud práce na směny trvá 10 let a déle. Kombinace více než desetiletého směnného provozu a tří či více faktorů nezdravého životního stylu riziko rozvoje diabetu 2. typu zvyšuje ještě výrazněji.

Závěr

Autoři analýzy konstatují, že většině případů diabetu 2. typu by bylo možné předejít dodržováním zdravého životního stylu. Přestože se podle nich na rozvoji diabetu mohou podílet různé mechanismy, například narušení spánkového režimu a poruchy cirkadiánního rytmu, jež vedou k narušení střevní mikrobioty, další studie podrobněji zkoumající souvislosti mezi prací na noční směny, životním stylem a rozvojem diabetu by mohly vzájemné spojitosti vysvětlit podrobněji. Další poznatky by mohly napomoci například k nastavení vhodných doporučení týkajících se životního stylu.

(pak)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/905514