EAHP

Practical Pharmaceutics, oborová Kniha knih

10. 4. 2016

Practical Pharmaceutics, oborová Kniha knih
    1. 2016 | Na kongresu EAHP byla představena nová, zcela zásadní oborová publikace. Tato kniha řeší problematiku farmacie ve vší její komplexnosti – od léčiva k pacientovi. Sami autoři knihu považují za mezinárodní guideline přípravy a použití léčiv na pozadí správné farmaceutické péče. O knize s názvem Practical Pharmaceutics, jejím obsahu a čtenářích, hovořila redakce Medical Tribune s šéfredaktorkou Yvonne Bouwman-Boerovou.

Impulsem ke vzniku této knihy byl fakt, že v evropských podmínkách neexistuje dílo podobného charakteru a univerzálnosti použití napříč drobným kulturním a legislativním rozdílům v jednotlivých státech Evropy. „Lékárníci a lékaři mají k dispozici Evropský lékopis, stejně jako lékopisy národní a brevíře, takové se však nevěnují tak široké tématice, jakou je životní cyklus léčiva,“ říká Yvonne Bouwman-Boerová. Zároveň přiznává, že Practical Pharmaceutics je dílo, jež se inspirovalo podobně komplexní knihou, jakou mají v Nizozemí, ta však existuje pouze v holandské mutaci. Do knihy proto přispěli nemocniční lékárníci a akademičtí pracovníci napříč Evropou, sběr těch správných kontaktů prý trval zhruba 20 let. „V knize je kus každého z nás, autorů, a na základě toho, jak se nejen zde, na kongresu EAHP, dílo prodává, pevně věříme, že to bude ve společnosti zdravotníků bestseller,“ dodává Bouwman-Boerová.

 O struktuře knihy v kostce

Kniha je rozdělena do několika základních částí, které odpovídají životnímu cyklu léčiva. Na počátku tedy stojí proces designování účinné molekuly i s rozborem jeho požadavků, typicky se zohledňuje budoucí cesta podání léčiva. Následují kapitoly blíže specifikující přípravu navrženého léčiva v lékárně či jeho průmyslovou výrobu. Principy zohledňující správnou lékárenskou a výrobní praxi jsou obsaženy v kapitolách o materiálu, podmínkách výroby (bezpečnost, kontrola kvality, požadavky na lidské zdroje výroby apod.) a logistice. Jakmile je léčivo vyrobeno, stává se specifickou komoditou trhu, to pro potřebu chránit zdraví a bezpečnost veřejnosti. A ani v tomto bodu autoři nezapomněli na rozbor EU legislativy ruku v ruce se strategiemi uplatnitelnými v otázce regulace léčiv. Jak léčivo skladovat a konečně hotový léčivý přípravek jako předmět správné a kompletní dispenzace, který vede k efektivní léčbě pacienta, o tom pojednávají kapitoly Zhodnocení preskripce, Instrukce k použití léčiv a další. Nepoužité léčivo vraťte do lékárny, to je formule, kterou obaly přípravků vedou spotřebitele k minimalizaci škodlivých účinků léčivých látek na životní prostředí. I této problematice se věnuje kniha v posledních kapitolách. Přípravek vzniká na základě určitých principů, logicky tedy existují i pravidla likvidace nespotřebovaného léčiva.

„Pro dlouhé zimní večery…“

Na 837 stranách odborného textu mohou najít odpovědi na své otázky profesionálové napříč zdravotnickými obory. Sama šéfredaktorka s úsměvem podotkla, že kromě potřeby nalezení konkrétní informace je kniha zájmovým čtením za „psího počasí“. Dílo obsahuje aktuální případové studie, které pomáhají lépe pochopit teorii i praxi, autoři však neselektují čtenářské cílové skupiny podle oboru jejich působení. Knihu použijí farmaceuti i lékaři v denním styku s pacienty k přípravě preskripcí, skladování, ke správné a kompletní dispenzaci. Jedná se i o pomůcku v oblasti průmyslu, kde se farmaceuti zaměřují na aplikaci znalostí o vlastnostech léčiv při jejich výrobě. V neposlední řadě je kniha pomůckou i pro studenty či nedávné absolventy zdravotnických oborů. Yvonne Bouwman-Boerová se také pochlubila, že při tvorbě dvou kapitol, O logistice a Irigacích a dialyzačních roztocích spolupracovala s dvěma českými autorkami: Hanou Šnajdrovou (vedoucí Lékárny Thomayerovy nemocnice) a Olgou Mučicovou (vedoucí Lékárny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem).

Autor: Barbora Bártová Foto: Mariona Ribó