Zprávy ČLnK

Rozhodnutí prezidenta ČLnK - vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání

11. 5. 2020

    1. 2020 | S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a zrušení prezenčních vzdělávacích akcí ČLnK v měsících březen až srpen 2020 byl Rozhodnutím prezidenta ČLnK č. 12/2020 ze dne 23. 4. 2020 minimální počet bodů potřebný ke splnění cyklu CV snížen  z 90 na 76.

V případě dotazů týkajících se ukončení cyklu celoživotního vzdělávání kontaktujte prosím oddělení vzdělávání ČLnK a to výhradně prostřednictvím e-mailové adresy vzdelavani@lekarnici.cz.

Rozhodnutí prezidenta ČLnK ke stažení