Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Zpravodajství

Rozhovor s Lubomírem Chudobou o kampani "Nebojte se zachránit život!"

2. 9. 2018

Rozhovor s Lubomírem Chudobou o kampani "Nebojte se zachránit život!"

Kurzy první pomoci, které pořádá pro své členy Česká lékárnická komora (ČLnK) ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR, prošlo za necelé dva roky 1 500 lékárníků a téměř 1000 se proškolilo v záchraně života na webinářích. Rady předávají v kampani „Nebojte se zachránit život“ v týdnu od 3. do 9. září návštěvníkům lékáren.

Zeptali jsme se prezidenta ČLnK PharmDr. Lubomíra Chudoby na vzdělávání lékárníků v první pomoci. Jaký je zájem o kurzy mezi členy komory a kde se na ně mohou přihlásit?

Kurzy jsou zařazeny v našem projektu celoživotního vzdělávání lékárníků. Vyhlašujeme je na webových stránkách komory a každý člen má možnost s několikaměsíčním předstihem vidět, kdy poblíž jeho bydliště se kurz koná. Oslovili jsme také okresní sdružení, od nich často přicházejí podněty na místo pořádání. Máme dva typy seminářů – první je teoretický, druhým pak praktická ukázka na modelech, kdy si každý může základní resuscitační techniky vyzkoušet. Lektor, tj. lékař – kvalifikovaný záchranář, každému účastníku řekne, zda postupuje správně, chyby opravuje. Důležité je vědět, kde správně přiložit dlaň, jakou frekvencí a jak hluboko provádět nepřímou srdeční masáž, jak uvolnit dýchací cesty, jak přistupovat k resuscitaci novorozenců apod. A protože je nám jasné, že část kolegů se nemůže semináře účastnit osobně, teoretický i praktický kurz jsme nahráli a formou webináře je přístupný všem členům komory. Loni se účastnilo praktického semináře 775 lidí, webinář zhlédlo 609 lidí. Letos v praktickém semináři bylo ve 40 základních kurzech 480 lidí a ve 20 pokračovacích kurzech 240, webinář zhlédlo 350 lidí.

Předpokládám, že to není jednorázová akce a budete v proškolování lékárníků pokračovat?

Chtěli bychom, aby každým rokem prošlo základními kurzy minimálně 500 lékárníků, a předpokládám, že budeme modulově připravovat další typy seminářů. Za pět až sedm let by každý lékárník měl možnost si tímto, nebo nástavbovým kurzem projít i opakovaně.

Proč komora tyto kurzy první pomoci pořádá?

Lékárník dostává základní informaci o první pomoci už při studiu na farmaceutické fakultě, téma je povinně zahrnuto i do specializační přípravy. Komora k tomu přidala ještě celoživotní vzdělávání z toho důvodu, že je potřeba, aby si člověk čas od času techniky připomněl a znovu vyzkoušel, a také proto, že i v tomto medicínském oboru se doporučení vyvíjejí. Co bylo doporučováno před 15 nebo 20 lety, nyní už nemusí platit. Lektor tedy seznamuje lékárníky s nejnovějšími poznatky a doporučeními u těchto úkonů.

Proč by měl člověk zásady první pomoci znát?

Člověk nikdy neví, kdy se dostane do situace, kdy někdo v jeho okolí, příbuzný, známý, bude potřebovat pomoc. Byť jsou tyto služby od profesionálů v ČR dostupné a dojezdové časy záchranky jsou krátké, řádově může trvat osm, deset minut, než odborná pomoc dorazí. První minuty jsou pro záchranu života ale vždy rozhodující, je potřeba udržet základní životní funkce. Člověk, který zachová chladnou hlavu a ví, jak použít základní tři, čtyři techniky, může zásadně přispět k tomu, že pacient přežije.

Vy osobně jste se setkal s tím, že jste musel takovou pomoc poskytnout?

Dostal jsem se do takové situace nedávno na jednání představenstva ČLnK, když jeden člen ve vedru zkolaboval. Snažili jsme se okamžitě zjistit, zda dýchá a má zabezpečené základní životní funkce a uvést jej do stabilizované polohy. Zavolali jsme záchranku a v přímém přenosu jsem viděl, že operátoři jsou opravdu schopni vést člověka do doby příjezdu profesionálů podle toho, jak jim situaci popíše. Krok za krokem člověka navádějí. To je významná pomoc, když člověk ví, že v tom není sám, že se může spolehnout na odbornou radu do doby příjezdu záchranářů.

Letos se kampaň v rámci Světového dne první pomoci koná v ČR podruhé. Máte informace o tom, jaký zájem měla loni veřejnost o seznámení se zásadami záchrany života?

V naší kampani nejde přímo o proškolování skupinek pacientů. Je to spíše o tom, aby si každý laik uvědomil, že situace ohrožení života mohou nastat nenadále, každý se s nimi může potkat a měl by vědět, co má dělat, jak se přesvědčit o stavu dotyčného, zda má například jen stav dušnosti, nebo upadl do bezvědomí, má zachované dýchací funkce, potřebuje zavolat záchranku. Jde tedy o to, abychom seznámili laickou veřejnost s tímto tématem, aby znalost první pomoci nepodceňovala. Nejhorší je, když třeba po autonehodě je kolem zástup přihlížejících a nikdo se k ničemu nemá. Někteří se bojí, někteří mohou mít i určitou obavu či odpor první pomoc poskytnout. To je potřeba překonat, pomoci, zavolat záchranku, vyčkat do jejího příjezdu. V lékárnách dostanou lidé v rámci kampaně brožurky s nejnovějšími doporučeními, kde jsou základní úkony první pomoci popsány. Budou-li mít zájem, lékárník jim informaci podá také.

Jsou zapojené lékárny nějak označeny?

Na webových stránkách ČLnK je seznam 500 zapojených lékáren. Dostaly od nás informační brožury i plakátky, záleží na nich, zda si je vylepí. Brožurky by měly být pro pacienty na táře, aby si je mohli brát. Podle provozních možností se mohou zájemci domluvit i na detailnější konzultaci. Lékárníci nebudou oslovovat každého, kdo do lékárny přijde, to bychom po provozní stránce nezvládli. Nabídka je tedy hlavně pro ty, kdo má o informace zájem.

Možná bychom měli připomenout, že osvěta o první pomoci není jediná akce, kterou komora pro veřejnost pořádá a v níž své členy školí.

ČLnK pořádá každý rok zhruba 200 vzdělávacích akcí pro lékárníky. Zaměřujeme se na to, aby témata byla pro naše členy využitelná. Vedle první pomoci to jsou edukační aktivity v oblasti prevence, jako je odvykání kouření, snižování hmotnosti, screening hladiny glukózy v krvi, správná kombinace léčiv, nebo hojení ran. Snažíme se přispět jako zdravotníci v první linii v tom, co lidi zajímá a co jim vyškolený lékárník může poskytnout. Na tom spolupracujeme i s lékařskými společnostmi. Odborná témata chceme dál rozšiřovat, protože lékárny navštíví každým dnem statisíce lidí. Zatímco k lékaři jdou lidé většinou už s vážnějším problémem a musejí se obvykle objednat, do lékárny mohou přijít kdykoli a domluvit se na konzultaci.  Lékárny jsou nejdostupnější zdravotnické zařízení, kde jsou přítomni vysokoškoláci, a toho chceme využít. Stejně jako ve všech vyspělých zemích. Jsem osobně velmi rád, že i tyto osvětové aktivity jsou čím dál více našimi spoluobčany využívány.

==

Podrobnosti o kampani včetně materiálů ke stažení najdete v článku: Začátek září bude v lékárnách ve znamení akce „Nebojte se zachránit život“.