Aktuality

Tiskové vyjádření SNN

29. 1. 2016

Tiskové vyjádření  SNN

Tiskové vyjádření Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP k návrhu na snížení DPH u sudového piva

Praha, 29. ledna 2016

Na základě prohlášení pana ministra financí Andreje Babiše ke snížení daně z točeného piva jsme za odbornou obec nuceni reagovat. Ministrův návrh nepodporujeme a označujeme ho za nepromyšlený a nebezpečný. Dle jeho návrhu by došlo ke snížení daně z přidané hodnoty na sudové pivo z dosavadních 21 procent na 10 procent, což by mělo za následek pokles ceny půllitru piva o několik korun. S tím nemůžeme souhlasit, neboť cena alkoholu je nepřímo úměrně spjata s jeho spotřebou. Opatření by tedy vedlo ke zvýšení konzumace piva v ČR. Zkušenosti z jiných zemí tuto obavu potvrzují.

Alkohol je světovou a evropskou drogou číslo jedna a také primárním problémem z hlediska závislosti. Česká společnost je dlouhodobě vysoce tolerantní k nadměrné konzumaci alkoholických nápojů. V současnosti vykazuje cca 15–20 % české populace rizikovou konzumaci alkoholu. Jedná se tedy přibližně o 1,5–1,7 milionu dospělých osob. Navíc jsme i na nelichotivých čelných místech v konzumaci alkoholu dětí a mladistvých.

Světové odborné autority v čele se Světovou zdravotnickou organizací potvrzují, že nejefektivnějším opatřením proti vysoké konzumaci alkoholu je navýšení ceny alkoholu a současně omezení jeho dostupnosti. Pokud je tedy alkohol hůře dostupný a dražší, konzumuje se ho méně a působí menší újmu. Nejnověji odborníky doporučovaným opatřením je stanovení minimální ceny gramu alkoholu platné pro všechny alkoholické nápoje.

I když někteří politici či dokonce i odborníci konzumaci alkoholu v určité míře doporučují, podle Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP je nesporné a vědecky i klinicky opakovaně doložené, že alkohol je příčinou zvýšené nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Konzumace alkoholu, a to i v menší míře, je příčinou duševních a somatických nemocí jako jsou syndrom závislosti na alkoholu, cirhóza jater, nádorová onemocnění či nemoci oběhové soustavy.

Návrh pana ministra financí na snížení DPH u sudového piva je v příkrém rozporu se snahou vlády ČR o realizaci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí („Zdraví 2020“), kterou podpořila vláda již v roce 2014 v usnesení č. 23 ze dne 8. ledna a rovněž Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v usnesení č. 175 ze dne 20. března 2014.

Apelujeme na vládu a celou politickou reprezentaci, aby takový návrh nepřijímala, a věříme, že pan ministr Babiš od svého návrhu ustoupí.

Za výbor SNN ČLS JEP prim. MUDr. Petr Popov, MHA předseda

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SNN ČLS JEP) je odbornou společností, sdružující profesionály z oblasti prevence, léčby a výzkumu poruch, působených škodlivým užíváním návykových látek a jiných, zdraví škodlivých návyků. SNN byla založena v roce 1993.

Tiskové prohlášení SNN ke stažení